Spoštovani starši!

Letošnji šolski semenj si bomo zapomnili po izjemnih izdelkih, ki so jih skupaj s strokovnimi delavci šole in tudi vami starši pripravili učenci, množičnega obiska staršev ter številnih drugih obiskovalcev. Sijoči obrazi učencev, zadovoljstvo vas staršev in nenazadnje tudi zbrana finančna sredstva so samo dokaz, da moramo učenci, starši in delavci šole sodelovati, drug drugega podpirati, spoštovati, predvsem pa moramo drug drugemu zaupati. Zahvaljujemo se vam staršem in obiskovalcem sejma, ki ste s svojo prisotnostjo in prispevkom podprli naše šolsko delo. Še posebna zahvala pa gre članom Sveta staršev, ki so na stojnici ponudili tudi izdelke, ki ste jih starši še posebej pripravili za naš šolski semenj.

V imenu učencev in delavcev šole, Janez Peterlin, ravnatelj