Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti so izbrane na podlagi interesov učencev ter kadrovskih in materialnih pogojev. Cilji dejavnosti so, da učenci zdravo preživljajo prosti čas in razvijajo tiste sposobnosti, ki jih v okviru rednega pouka ne morejo. Želimo, da je vsak učenec vključen v vsaj eno interesno dejavnost.

V devetletki sta na razpolago dve uri na oddelek, skupaj je na voljo 36 ur tedensko. Pri organizaciji in izvedbi nekaterih dejavnosti se povezujemo z društvi in s klubi v naši občini. V okviru teh ur delujeta tudi otroški in mladinski pevski zbor (8 ur tedensko), 3 ure tedensko potekajo interesne dejavnosti s področja umetnosti, tehnike in tehnologije ter priprava učencev na kolesarski izpit (1,14 ure na teden).

Pred začetkom novega šolskega leta mentor interesne dejavnosti oblikuje predlog interesne dejavnosti ter izdela okviren program dela. Po potrditvi programa oblikuje letno pripravo in jo odda še pred začetkom izvajanja interesne dejavnosti (praviloma do 1. septembra). Šola s pomočjo vprašalnika predstavi učencem in staršem nabor interesnih dejavnosti v prvem tednu septembra. V drugem tednu se oblikujejo seznami prijav in se pošljejo mentorjem. Mentorji praviloma v drugem tednu začnejo izvajati uvodne ure interesnih dejavnosti. Opravljene ure redno vpisujejo v e-dnevnik, zunanji sodelavci vodijo evidenco skladno z dogovorom s koordinatorjem ID na šoli. Vanj ažurno beležijo izostanke, izpise in vpise učencev, vsebino dejavnosti ter predstavitve dela. V prvem tednu oktobra mentorji oddajo ažurirane sezname učencev. Ob koncu šolskega leta sporočijo razrednikom imena in priimke tistih učencev, ki so dosegli najmanj 60-odstotni obisk dejavnosti, razredniki pa natisnejo potrdila in jih zadnji dan pouka izročijo učencem. Mentorji interesnih dejavnosti najkasneje zadnji dan pouka osebno oddajo ustrezno izpolnjene dnevnike Karli Oven, ki koordinira koncept interesnih dejavnosti v šoli.

Število ur interesnih dejavnosti

Razredna stopnja – dve uri na oddelek

 

 
  Št. oddelkov Št. ur ID      
  10 20      
           

Predmetna stopnja – devetletka – dve uri na oddelek

 

 
  Št. oddelkov Št. ur ID        
  8 16        
             

PŠ Temenica – dve uri na oddelek

 

     
  Št. oddelkov Št. ur ID        
  1 2        

 

Skupaj vse ID – tedensko

 

       
  Št. oddelkov Št. ur ID SKUPAJ      
  19 2 38      
             

Skupaj vse ID – letno

 

       
  Št. tednov Št. ur ID SKUPAJ      
  35 38 1330      
             
  Razporeditev ur
Od skupnega fonda ur za ID se odšteje 8 ur za OPZ in MPZ, 1,14 ure za kolesarski izpit in 3 ure

za dejavnosti s področja tehnike in umetnosti.

           

Kolesarski izpit

 

       
  Št. oddelkov ID/teden Št. tednov Št. ur    
  2 1,14 35 40    

 

Pevski zbori

 

         
  Št. zborov ID/teden Št. tednov Št. ur  
  3 8 35 280    
             

ID s področja umetnosti in tehnike

 

     
  Št. ur Št. tednov ID/teden      
  3 35 105      
             

Število ur interesnih dejavnosti skupaj

 

   
  Vsebina Št. ur  tedensko Št. tednov Št. ur letno    
  Skupaj vseh ur ID 38 35 1330    
  OPZ in MPZ 8 35 280    
  Tehnologija in likovno področje 3 35 105    
  Kolesarski izpit 1,14 35 40    
  Skupno število ur za ostale ID 905    

 

Interesne dejavnosti 2018/2019

 

  Ponudba ID – strokovni delavci (št. ur) 1100  
  Ponudba ID zunanji sodelavci – brezplačne (št. ur) 0  
  Ponudba ID zunanji sodelavci – plačljive (št. ur) 895  
  Ponudba ID – zunanji sodelavci (št. ur skupaj) 895  
  Ponudba ID – notranji + zunanji sodelavci (št. ur) 1995  

 

  Ponudba brezplačnih ID (št. ur) 0  
  Ponudba plačljivih ID  (št. ur) 895  

 

  Notranje ure (DOD ŠVZ) 210  

 

  Projekt Zdrav življenjski slog 0  
 

Ponudba ID + projekt

(št. ur skupaj)

1995  
 

Ponudba ID  + notranje ure

(št. ur skupaj)

1995  

 

Interesne dejavnosti v šolskem letu 2018/2019

ZAP. ŠT. NAZIV ID RAZRED ŠT. UR ČAS MENTOR/-ICA PROSTOR
1. Otroški pevski zbor Temenica 1.–2. r T 35 torek, 12.45‒13.30, petek,, 11.05-11.50 DRAGICA GRAČNAR učilnica
2. Igriva košarka za fante* 1.–5. r 105 ponedeljek, torek in četrtek, 14.30–15.30 KK Ivančna Gorica telovadnica
3. Ritmična gimnastika*(nadaljevalni) 1.–9. r 105 sreda in petek, 14.30–16.00

Dušica Čeko

031 667 288

telovadnica
4. Ritmična gimnastika* (začetni) 1—9-r. 35 ponedeljek,14.30‒15.30

Dušica Čeko

031 667 288

avla
5. Sankukai karate* 1.–9. r 70 sreda,  14.30‒15.30, petek,13.00‒14.00

Zlato Kristan

041 468 792

telovadnica
6. Otroški pevski zbor ‒ CICI OPZ1 1. r 35 PONEDELJEK,  11.50–12.40 Simona Zvonar učilnica 115
7. Otroški pevski zbor – CICI OPZ2 2. r 35 TOREK, 11.50 ‒12.40 Simona Zvonar učilnica 115
8. Plesna šola Guapa* ‒ hiphop2 3. dalje 35 torek, 14.30–15.30

PŠ Guapa

031 538 741

plesna učilnica
9. Otroški pevski zbor – OPZ3 3.–5. r 70 PONEDELJEK, TOREK, 13.00‒13.45 Simona Zvonar učilnica 115
10. Inštrumentalni krožek (kljunasta flavta)

začetna stopnja

3.–6. r

70 po dogovoru Polonca Lampret učilnica 116
11. Kresnička – poskusi iz naravoslovja 3., 4.–5. r 10 po dogovoru Polonca Lampret učilnica 116
12. Košarka za fante* 4.–6. r 150 ponedeljek, torek in četrtek, 15.30–17.00 KK Ivančna Gorica telovadnica
13. lutkovni krožek 1. –3. r 35 četrtek 14.30 do 15.15 Alenka ivanjko učilnica
14. The Otherwise Magazine 5.‒9. r 35 ponedeljek, 14.40‒15.25 mARCEL tALT LAH učilnica 220
15. Plesna šola Guapa* ‒ Hiphop 2 1.‒2.r 35 četrtek, 14.30–15.30

PŠ Guapa

031 538 741

plesna učilnica
16. Plesna šola Guapa* ‒Hiphop  Temenica 1.‒2.r. 35 četrtek, 13.00‒14.00

PŠ Guapa

031 538 741

učilnica
17. Knjižničarski krožek 5.–9. r 30 po dogovoru Katja Šuštar knjižnica
18. Mladinski pevski zbor- MPZ 6.–9. r 105 SREDA. 11.50‒12,40, 13.45‒14.30 Simona Zvonar učilnica 115
19. Šolski radio 6.–9. r 70 torek in četrtek,  13.00–13.45 Katja Šuštar knjižnica, radio
20. Recitacijski krožek 6.–9. r 30 po dogovoru BARBARA KOSTREVC učilnica 207
21. Tutorstvo 6.–9. r 35 po dogovoru

Nina Pavlin,

Edita Bajramlić

Sabina Rozina

učilnica 215
22. Košarka fantje* 6.–9. r 150 ponedeljek, torek, sreda in petek, 17.00–18.30 KK Ivančna Gorica telovadnica
23. Novinarski krožek 3.‒9.r. 35 po dogovoru Tina Orač Gornik po dogovoru
24. Mažoretni ples* 1.‒9.r. 35 sreda,13.00‒14.00 Sinja klub

PLESNA UČILNICA

avla

25.      33. Atletika* 1.‒3.r. 35 sreda,14.30‒15.30 AK Lev telovadnica
26.      37. Logika in razvedrilna matematika 6.–9. r. 35 po dogovoru MARTINA JURKOVIČ učilnica 218
27.      39. Tehniški krožek 6.‒9. r. 35 PO DOGOVORU Marija Zajc učilnica 146
28.      42. Planinski krožek 1.‒9.r. 35 petek, sobota, nedelja Bojana Iljaž narava
29.      44. Taekwondo* 1.‒9.r. 70 torek, četrtek, 13.45‒14.30 Taekwondo klub telovadnica
30.      45. Nogomet* 1.‒4.r. 35 petek, 14.30‒15.15 NK Ivančna Gorica telovadnica
31. Rokomet 1.-5.r. 35 po dogovoru rk sviš TELOVADNICA
32.      46. Fotografski krožek 6.‒9.r. 35 po dogovoru po dogovoru po dogovoru
33.      47. Priprava in uporaba ozvočenja in razsvetljave 6.‒9.r. 35 po dogovoru po dogovoru po dogovoru
34.      48. Strelstvo* 6.‒9.r. 35 po dogovoru Strelsko društvo Šentvid gasilski dom
35.      51. Prometni krožek 6.‒9.r. 20 PO DOGOVORU Marija Zajc 146
36.      52. DOD ŠPORT –  Zlati sonček, športne igre, 1. a 35 sreda, 7.30‒8.15 Karla Oven telovadnica
37.      53. DOD ŠPORT ‒ Zlati sonček, športne igre, 1. b 35 sreda, 8.20‒9.05 Karla Oven telovadnica
38.      54. DOD ŠPORT ‒ Zlati sonček, športne igre, 2. a 35 torek,8.20‒9.05 Karla Oven telovadnica
39.      55. DOD ŠPORT ‒ Zlati sonček, športne igre, 2. b 35 torek, 7.30−8.15 Karla Oven telovadnica
40.      56. DOD ŠPORT − Zlati sonček, športne igre, 3. a 35 petek,7.30−8.15 Karla Oven telovadnica
41.      57. DOD ŠPORT − Zlati sonček, športne igre, 3. b 35 petek, 8.20−9.05 Karla Oven telovadnica
42. odbojka 6.−7. 35 ponedeljek, 13.00−13.45 martina zajc telovadnica
43. angleški jezikovni klub 6.−9. 35 po dogovoru maja rupnik po dogovoru
44. španščina 6.−9. 30 po dogovoru katja peršak po dogovoru