Interesne dejavnosti

Za razvijanje različnih interesov učencev osnovna šola organizira interesne dejavnosti (ID). V ID se učenci vključujejo prostovoljno, le-te pa so namenjene predvsem sprostitvi, razvijanju dejavnosti, ki učence zanimajo, in razvijanju sposobnosti. Nekatere interesne dejavnosti izvajajo učitelji, ki poučujejo na šoli, nekatere pa izvajamo v sodelovanju z zunanjimi sodelavci in so lahko plačljive.

Izvajale se bodo tiste interesne dejavnosti, v katere bo prijavljeno zadostno število učencev. Urniki se lahko zaradi različnih usklajevanj še spremenijo.
Strokovni delavci šole si želimo, da je vsak učenec vključen v vsaj eno interesno dejavnost.
V devetletki sta na razpolago dve uri interesnih dejavnosti na oddelek. V okviru teh ur delujejo tudi otroški in mladinski pevski zbori. Pri organizaciji in izvedbi nekaterih dejavnosti se povezujemo z društvi in s klubi v naši občini.
Pred začetkom novega šolskega leta mentor ID oblikuje predlog dejavnosti ter izdela okviren program dela. Po potrditvi programa oblikuje letno pripravo in jo odda še pred začetkom izvajanja ID. Šola s pomočjo predstavitve/ponudbe dejavnosti predstavi učencem in staršem nabor interesnih dejavnosti v drugem tednu septembra na spletni strani šole. S pomočjo prijavnic se oblikujejo seznami prijav na dejavnost. Mentorji praviloma v zadnjem tednu septembra (od 28. 9. dalje) začnejo izvajati uvodne ure ID. Opravljene ure redno vpisujejo v e-dnevnik, zunanji sodelavci vodijo evidenco skladno z dogovorom s koordinatorjem ID na šoli.
Koncept dela ID koordinira Karla Oven.

INTERESNA DEJAVNOST RAZRED MENTOR DAN IN URA
Z angleščino okrog sveta 6.–9. Amela Abdijanović ČET 12.45-13.35 uč. računalnica
Pravljične urice 2.–3.

Alenka Ivanjko,

Petra Kastelic

SRE/ČET/14 dni,  uč.
Novinarski krožek 3.-9. Tina Orač Gornik po dogovoru
Mala odbojka 6.-9. Martina Zajc telovadnica
Logika in razvedrilna matematika 6.-9. Martina Jurkovič uč. 218
Jeziki štejejo (nemščina) 7.-9. Jana Crnkovič uč. 220
Literarno ustvarjanje 6.-9. Nejka Omahen Šikonja TOR/14 dni 13.00-14.35 oz. po dogovoru, uč. 151
Kresnička – Poskusi iz naravoslovja 3.-5. Polona Lampret TOR/SRE 12.30-13.45, uč. 116
Kljunasta flavta 3.-6. Polona Lampret TOR/PET 11.55-12.40, uč. 116
Otroški pevski zbor – CICI OPZ 1. Anja Praznik uč. 218
Otroški pevski zbor – CICI OPZ 2. Simona Zvonar uč. 218
Otroški pevski zbor 4.-5. Simona Zvonar TOR/PET  13.00-13.45
Mladinski pevski zbor 6.-9. Simona Zvonar SRE   11.55-14.35
Prva pomoč 6.-9. Vesna Konda 13.00-14.35, uč. 220
Knjižničarski krožek 5.-9. Katja Šuštar knjižnica
Gledališki klub Barbara Kostrevc po dogovoru
Recitacijski krožek 6.-9. Barbara Kostrevc po dogovoru
Planinski krožek 1.-9.

Bojana Iljaž,

Polona Lampret

SOB, NED  v naravi
Tehniški krožek 6.-9. Marija Zajc uč. 146
Tutorstvo in prostovoljstvo 6.-9.

Sabina Rozina,

Nina Pavlin

Po dogovoru,  13.00-13.45, uč. 215
Nogomet 6.-7. Robert Bregar telovadnica
Nogomet 8.-9. Robert Bregar telovadnica
THE OTHERWISE MAGAZINE BOARD 4.-9. Marcel-Talt Lah uč. 220
Mini odbojka 4.-5. Karla Oven telovadnica
Pravljične urice v angleščini 1.-3. Jana Zupanc SRE, 14.30-15.15 uč. 116
Pletenje 3. Jana Šetina Tomažič SRE 12.05-12.40 uč. 303
Otroški pevski zbor – OPZ POŠ Temenica 1.-2. Špela Kuselj

Pot znanja in dobrih odnosov.

Dostopnost