Interesne dejavnosti

Za razvijanje različnih interesov učencev osnovna šola organizira interesne dejavnosti (ID). V ID se učenci vključujejo prostovoljno, le-te pa so namenjene predvsem sprostitvi, razvijanju dejavnosti, ki učence zanimajo, in razvijanju sposobnosti. Nekatere interesne dejavnosti izvajajo učitelji, ki poučujejo na šoli, nekatere pa izvajamo v sodelovanju z zunanjimi sodelavci in so lahko plačljive.

Izvajale se bodo tiste interesne dejavnosti, v katere bo prijavljeno najmanj šest učencev/učenk. Urniki se lahko zaradi različnih usklajevanj še spremenijo.

Strokovni delavci šole si želimo, da je vsak učenec vključen v vsaj eno interesno dejavnost.

V devetletki sta na razpolago dve uri interesnih dejavnosti na oddelek. V okviru teh ur delujejo tudi otroški in mladinski pevski zbori. Pri organizaciji in izvedbi nekaterih dejavnosti se povezujemo z društvi in s klubi v naši občini.

Pred začetkom novega šolskega leta mentor ID oblikuje predlog dejavnosti ter izdela okviren program dela. Po potrditvi programa oblikuje letno pripravo in jo odda še pred začetkom izvajanja ID. Šola s pomočjo predstavitve/ponudbe dejavnosti predstavi učencem in staršem nabor interesnih dejavnosti v drugem tednu septembra na spletni strani šole. S pomočjo prijavnic se oblikujejo seznami prijav na dejavnost. Mentorji praviloma v zadnjem tednu septembra (od 27. 9. dalje) začnejo izvajati uvodne ure ID. Opravljene ure mentorji redno vpisujejo v e-dnevnik.

Koncept dela ID koordinira Karla Oven.

Tabela načrtovanih interesnih dejavnosti za šolsko leto 2021/2022.

ZAP. ŠT. NAZIV ID RAZRED ŠT. UR ČAS MENTOR/-ICA PROSTOR
MAŠ
1. SPRETNI PRSTKI 1. 30

sreda,

11.55-12.40

Anja Praznik učilnica 406
2. PRAVLJIČNI KROŽEK 1. 30

petek,

11.05-11.55

Alenka Ivanjko učilnica 407
3. KNJIŽNIČARSKI KROŽEK 5.-9. 30 po dogovoru Monika Kralj knjižnica
4. OTROŠKI PEVSKI ZBOR – OPZ1 1. 30 ponedeljek, 13.00-13.45 Dominik Jakšič učilnica 115
5. OTROŠKI PEVSKI ZBOR – OPZ2 2. 30

petek,

12.00-12.45

Dominik Jakšič učilnica 115
6. OTROŠKI PEVSKI ZBOR – OPZ3 3.-5. 70

torek in četrtek

13.00–13.45

Simona Zvonar učilnica 115
7. IGRIVE NEMŠKE URICE 3. 30 četrtek, 14.30-15.15 Jana Zupanc Učilnica 116
8. MLADINSKI PEVSKI ZBOR – MPZ  6.-9. 140

sreda,

11.55-14.35

Simona Zvonar učilnica 115
9. INŠTRUMENTALNI KROŽEK (KLJUNASTA FLAVTA) 3.–6. 30

sreda ali petek,

11.55–12.40

Polonca Lampret učilnica 116
10. NOVINARSKI KROŽEK 3.‒9. 30 po dogovoru Tina Orač Gornik po dogovoru
11. TEHNIŠKI KROŽEK 6.‒8. 20-30 po dogovoru Marija Zajc učilnica 146
12. KEMIJSKI KROŽEK 8. 30 po dogovoru Marija Zajc učilnica 215
13. PLANINSKI KROŽEK 1.‒9. 350 petek, sobota, nedelja Bojana Iljaž, Polonca Lampret narava
14. GLEDALIŠKI KLUB 6.–9. 30

torek,

13.00-13.45

Barbara Kostrevc učilnica 207
15. RECITACIJSKI KROŽEK 6.–9. 30 torek, 13.50- 14.35 Barbara Kostrevc učilnica 207
16. LEPOPISJE 6.–9. 30 po dogovoru Barbara Kostrevc učilnica 207
17. MEDIJSKO SREDIŠČE 6.–9. 30 po dogovoru Barbara Kostrevc učilnica 207
18. RAČUNALNIŠKI KROŽEK 4.-6. 30

torek,

11.05-11.50

Izidor Gabrijel rač. učilnica
19. BADMINTON 6.−9. 30 četrtek, 13.00 -13.45 Martina Zajc telovadnica
20. ODBOJKA 6. –7. 30

torek,

13.00 -13.45

Tanja Koren telovadnica
21. MINI ODBOJKA 4.–5. 30

četrtek,

13.45–14.35

Karla Oven telovadnica
22. GIBALNE URICE 2.a 30 četrtek, 11.05-11.55 Mojca Kravcar telovadnica
23. GIBALNE URICE 2.b 30 četrtek, 11.05-11.55 Petra Kastelic telovadnica
24. GIBALNE URICE 1. 30 torek, 11.55-12.40 Jana Grabljevec telovadnica
25. PLESNE URICE 1.-3. 30 četrtek, 11.55 -12.40 Sandra Škripec po dogovoru
26. PRAVLJIČNI VRTILJAK 1.T 30 ponedeljek, 11.05-11.55 Špela Kuselj učilnica
27. DRUŽABNE IGRE 2.T 30

torek,

11.55-12.40

Katarina Kotar učilnica
28. OTROŠKI PEVSKI ZBOR TEMENICA 1.–2. T 70

ponedeljek, 11.55-12.40,

petek,

11.05-11.55

Dominik Jakšič učilnica

Pot znanja in dobrih odnosov.

Dostopnost