Šolska svetovalna služba

V šoli deluje svetovalna služba, ki svetuje učencem, učiteljem in staršem, sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in vrednotenju razvoja šole, opravlja poklicno svetovanje ter pomaga reševati socialno problematiko učencev. Prav tako vodi dejavnosti v zvezi z nadarjenimi učenci, s poklicnim usmerjanjem in z uveljavljanjem pravic ter dolžnosti učencev.

Delavci svetovalne službe:

  • Irena Novak, pedagoginja,
  • Anton Linec, psiholog,
  • Mojca Bohinec, defektologinja,
  • Vena Pačnik, socialna pedagoginja,
  • Edita Bajramlić, socialna pedagoginja,
  • Nina Pavlin, socialna pedagoginja.

Uradne ure šolske svetovalne službe so praviloma vsak dan od 7.00 do 13.30 in v času skupnih govorilnih ur od 17.00 do 18.30.

Vodja aktiva svetovalne službe je Vesna Pačnik.