Strokovni delavci

Nekateri delavci so navedeni večkrat kot učitelji, vodilni ali strokovni delavci.

Polni delovni čas učiteljev je efektivni delovni čas in znaša 8 ur dnevno oz. 40 ur tedensko. Delovni čas učiteljev je neenakomerno razporejen (v večini). Pri neenakomerni razporeditvi delovnega časa se upošteva polni delovni čas kot povprečna delovna obveznost v dvanajstih mesecih tekočega šolskega leta, to je od 1. septembra v tekočem koledarskem letu do 31. avgusta v naslednjem koledarskem letu. Zaradi neenakomerne porazdelitve delovnega časa učiteljev v času šolskih dni delo učitelja presega 8 ur, v času šolskih počitnic pa učitelj lahko koristi višek ur.  Ravnateljica mora z individualnim letnim delovnim načrtom (iLDN) delo učitelja organizirati tako, da je ob izteku referenčnega obdobja povprečni polni delovni čas izravnan.

Od 1. do 5. razreda – matična osnovna šola

RAZRED  RAZREDNIK PREDMETI UČILNICA NADOMESTNI RAZREDNIK
1.a Jana Grabljevec vsi predmeti po predmetniku, N1A Marcel-Talt Lah 407 Alenka Ivanjko
1.b Anja Praznik

vsi predmeti po predmetniku,

N1A Marcel-Talt Lah

406 Martina Zajc
2.a Mojca Kravcar vsi predmeti po predmetniku, TJA Marcel-Talt Lah 402 Petra Kastelic
2.b Petra Kastelic

vsi predmeti po predmetniku,

TJA Marcel-Talt Lah

309 Mojca Kravcar
3.a Jana Šetina Tomažič

vsi predmeti po predmetniku,

JV, TJA Sandra Škripec

303 Tina Orač Gornik
3.b Tina Orač Gornik

vsi predmeti po predmetniku,

TJA Sandra Škripec

401 Jana Šetina Tomažič
3.c Sandra Škripec

vsi predmeti po predmetniku,

DDP Bojana Iljaž

319 Sandra Škripec
4.a Bojana Iljaž

vsi predmeti po predmetniku,

JV, ŠPO Karla Oven,

TJA Katja Peršak

211 Polona Lampret
4.b Polona Lampret

vsi predmeti po predmetniku,

JV, ŠPO Karla Oven,

TJA Katja Peršak

116 Bojana Iljaž
5.a Vida Bregar Tomažič

vsi predmeti po predmetniku, JV, TJA Amela Abdijanović,

ŠPO Jernej Rozman,

GOS Sonja Šof

154 Tanja Koren
5.b Tanja Koren

vsi predmeti po predmetniku, JV, TJA Amela Abdijanović,

ŠPO Karla Oven,

GOS Sonja Škof

117 Vida Bregar Tomažič

PŠ Temenica

RAZRED  RAZREDNIK PREDMETI UČILNICA NADOMESTNI RAZREDNIK
1. T Katarina Kotar

vsi predmeti po predmetniku,

N1A Marcel-Talt Lah

002 Martina Ratajec
2. T Katarina Kotar

vsi predmeti po predmetniku,

TJA Marcel-Talt Lah

001 Martina Ratajec

6.–9. razred

RAZRED  RAZREDNIK PREDMET POUČEVANJA UČILNICA NADOMESTNI RAZREDNIK
6. a Martina Jurkovič MAT, RAČ 120 Nejka Omahen Šikonja
6. b Jelka Rojec LUM, GEO, TVZ, LS1 151  Marija Zajc
7. a Sabina Rozina BIO, NAR, KEM 215 Amela Abdijanović
7. b Mateja Lesjak MAT, NIP RAČ 216 Jana Crnkovič
8. a Polona Kastelic ZGO, TJA 205 Robert Bregar
8. b Nina Pavlin ŠSS, DSP 220 Katja Peršak
9. a Barbara Kostrevc SLJ 207 Karla Oven
9. b Simona Zvonar SLJ 206 Ana Dejak
NERAZREDNIKI Karla Oven ŠPO, IP ŠHO, ŠHS in ŠZZ    
Robert Bregar ŠPO    
Martina Zajc ŠPO, DSD    
Jana Zupanc TJA, NIP TJA, IP NEM 2, OPB    
Jana Crnkovič SLJ, NIP NEM, IP NEM 1, 3    
Katja Šuštar SLJ, OPB    
Sonja Škof GOS, BIO, IP SPH, VŠP    
Katja Peršak TJA    
Maja Rupnik Leskovar / Amela Abdijanović TJA    
Marija Zajc KEM, TIT, IP OGL, NIP TEH    
Ana Dejak FIZ, MAT, LAB    
Dragica Gračner OPB    
Melita Zupančič Struna  ZGO, OPB    
Špela Kuselj OPB    
Lidija Oštir RP    
Katja Breznik RP, OPB    
Marcel-Talt Lah TJA, NIP TJA, PR    
Nejka Omahen Šikonja GEO, DDKE    
Dominik Jakšič GUM, JV, KNJ    
Polona Golub OPB    
Jernej Rozman ŠPO, OPB    
Izidor Gabrijel RAČ, MAT, IP RO    
Mojca Bohinec

defektologinja

učiteljica za DSP, ISP

   

Vesna Konda

nadom. Manja Slak

socialna pedagoginja,

učiteljica za DSP, ISP

   
Veronika Zajc inkluzivna pedagoginja, učitelj za DSP, ISP    

Bolnišnica za otroke Šentvid pri Stični

RAZRED UČITELJ PREDMET Učilnica
1. – 5. Lidija Oštir SLJ, MAT, LUM, GUM, SPO, DRU, NIT CZBO
4. – 5. Polona Habič Rus SLJ, MAT, LUM, GUM, DRU, NIT CZBO
1.-3. in 4.-5. Jana Zupanc TJA CZBO
6. – 7. Martina Jurkovič MAT CZBO
8. – 9. Mateja Lesjak MAT CZBO
6. – 7. Barbara Kostrevc SLJ CZBO
8.  – 9. Jana Crnkovič SLJ CZBO
6. – 7. Katja Peršak TJA CZBO
8.  – 9. Amela Abdijanović TJA CZBO
7. – 8. Nejka Omahen Šikonja DKE CZBO
6. – 9. Jelka Rojec GEO, LUM CZBO
6. – 9. Melita Zupančič Struna ZGO CZBO
8. – 9. Ana Dejak FIZ CZBO
8. – 9. Sonja Škof BIO CZBO
8. – 9. Sabina Rozina KEM CZBO
6. – 7. Sabina Rozina NAR CZBO

Koordinacija pouka v Bolnišnici za otroke

Razred Koordinator Nadomestni koordinator Učilnica
1.–5. Lidija Oštir Katja Peršak CZBO
6.–9. Katja Peršak Lidija Oštir CZBO

Vodilni delavci

Ime in priimek Delovno mesto Tedenska obveznost

Delovni čas,

izražen v delovnih urah

Angelca Mohorič ravnateljica 40 DU 7.00–15.00
Marcel-Talt Lah pomočnik ravnateljice 24 DU 7.00–15.00

Svetovalni in strokovni delavci

Ime in priimek Delovno mesto Tedenska obveznost

Delovni čas,

izražen v delovnih urah

Irena Novak pedagoginja 24 DU 7.00–15.00
Nina Pavlin socialna pedagoginja 24 DU 7.00–15.00
Monika Kralj knjižničarka 40 DU 7.00–15.00
Izidor Gabrijel računalnikar 31 DU 6.00–14.00
Simona Kodra Kadunc spremljevalka gibalno ovirane učenke 40 DU 6.45–14.45
Aleš Mihovec spremljevalec učenca z vedenjsko-čustveno motnjo 20 DU 8.00–12.00

Računovodsko-administrativni delavci

Ime in priimek Delovno mesto Tedenska del. obv. Delovni čas
Špela Groznik poslovni sekretar 40 DU 7.00–15.00
Nives Kržičnik računovodja 40 DU 7.00–15.00
Lilijana Turk računovodja/administrator 40 DU 6.00–14.00

Tehnični delavci

Ime in priimek Delovno mesto Tedenska del. obv. Delovni čas
Silvo Kastelic – vodja kuhinje kuhar 40 DU 6.00–14.00
Jožica Barle kuharica 40 DU 6.00–14.00
Angelca Grčman kuharica 40 DU 6.00–14.00
Olga Prosen kuharska pomočnica/čistilka 40 DU 7.00–15.00
Stanislava Adamlje gospodinja 40 DU 6.00–14.00
Tatjana Raguž   40 DU 6.00–14.00
Petra Hren   40 DU 6.00–14.00
Tatjana Blatnik čistilka 40 DU 6.00–14.00 / 13.00–21.00*
Mojca Zaletelj čistilka 40 DU 6.00–14.00 / 13.00–21.00*
Renata Godnjavec čistilka 40 DU 6.00–14.00 / 13.00–21.00*
Marija Klemenčič čistilka 40 DU 6.00–14.00 / 13.00–21.00*
Marija Lekše čistilka 30 DU 15.30–22.30
Andreja Ostanek čistilka 20 DU 6.00–10.00 / 13.00–16.00**
Jakob Murnc hišnik 40 DU 6.00–14.00
Aleš Mihovec prevoz šolskih otrok 20 DU 6.30–8.00 in 12.00–14.30

*Na vsakih 5 tedenov delavka opravlja delo v dopoldanskem času.
**Invalidska upokojitev, skrajšan delovni čas.

Opomba:

Skupno število zaposlenih se razlikuje od števila sistemiziranih delovnih mest zaradi polovičnih zaposlitev oziroma zaposlitev v manjšem obsegu, nadomeščanj porodniških dopustov in daljših bolniških odsotnosti.

V šolskem letu 2021/2022 bodo strokovni delavci koristili letni dopust oziroma proste dneve praviloma v času jesenskih, božičnih, zimskih, majskih in letnih počitnic (predvidoma od vključno 4. 7. do vključno 23. 8. 2022).

Pot znanja in dobrih odnosov.

Dostopnost