Obvestilo

Podatki na šolski spletni strani bodo predvidoma osveženi ob izdaji Šolske publikacije za šol. leto 2019/2020.