Nagrajevanje učencev za dosežke

Učenci Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični so v šolskem letu za svoje dosežke nagrajeni z naslednjimi priznanji:

  • razredno priznanje
  • šolsko priznanje
  • srebrni znak
  • zlati znak

Razredno priznanje prejmejo učenci za prizadevno šolsko delo in dosežke v okviru razreda in oddelka.

Šolsko priznanje prejmejo učenci, ki sodelujejo na kulturnih prireditvah, humanitarnih akcijah, prostovoljnih aktivnostih ali pridobijo v tekmovanju iz znanj srebrno ali tri bronasta priznanja.

Srebrni znak se podeljuje učencem, če so pridobili priznanje na mednarodni ravni ali zlato priznanje na državnem ali mednarodnem tekmovanju oziroma osvojili dosežke v individualnih ali skupinskih športih.

Ob koncu osnovnošolskega izobraževanja učencem, ki so izjemno uspešni na učnem področju, podeljujemo zlati znak.

Učencem se priznanja podeljuje na podlagi Pravilnika o podeljevanju priznanj in vpisu učencev v Zlato knjigo in Knjigo dosežkov v Osnovni šoli Ferda vesela Šentvid pri Stični

Dostopnost