Dosežki učencev

 


V ŠOLSKEM LETU 2018/19

 

Regijsko tekmovanje za Zlato kuhalnico

Na regijskem tekmovanju za Zlato kuhalnico, ki je potekalo 21. 5. 2019 na Srednji šoli za gostinstvo in turizem,  je ekipa učencev v sestavi Luka Šteh, Neja Novak, Lea Baktašević in Aleksea Dimec, osvojila srebrno priznanje.

Mentorica Sonja Škof.

 

Državno tekmovanje iz znanja matematike za Vegovo priznanje

Na državnem tekmovanju iz znanja matematike, ki je bilo 13. 4. 2019, so osvojili srebrna priznanja učenci:

Luka Bogolin Rakar, Gaja Rovanšek in Benjamin Kutnar.

Mentorica Anica Vozel.

 

Državno tekmovanje iz znanja fizike za Stefanovo priznanje

Na državnem tekmovanju iz znanja fizike, ki je potekalo 5. 4. 2019, je učenec Benjamin Kutnar, 9. razred osvojil zlato priznanje.

Mentorica Anica Vozel.

 

Šolsko tekmovanje iz znanja matematični Kenguru

21. 3. 2019 je na šoli potekalo matematično tekmovanje Kenguru.

Prejemniki bronastega priznanja so učenci:

1. razred: Lenart Hobič, Ana Vencelj, Sanja Vogrin, Julija Flajnik, Nik Meško, Tristan Amon, Mirjam Dremelj, Taja Končar, Vid Likar, Lara Potočnik, Lina Rus, Pia Uhan

2. razred: Tristan Maj Udovič Bes, Jurij Jereb, Neja Glogovšek, Julita Kemperle, Žiga Perpar, Miha Skubic, Zala Slapnik, Vid Koleša, Karin Zupančič, Ažbe Vidic, Vid Dežman Varga, Julija Koritnik, Mia Mikulan

3. razred: Daša Fajdiga, Tia Skok, Nany Urbas, Lara Bizjak, Živa Miklič, Zoja Nograšek, Neža Turk

4. razred: Tobija Dimec, Julija Koželj, Neža Zupančič, Jakob Verbič, Jakob Lipnik, Živa Mavrin

5. razred: Brina Šket, Kristjan Ceglar, Jure Koleša, Isabela Strojanšek, Žana Sever, Jerneja Hribar

6. razred: Luka Rakar Bogolin, Špela Mohar, Maj Šmid, Martin Pongrac, Sumejja Mujić

7. razred: Gaja Rovanšek

8. razred: Jakob Koleša, Alja Božič, Alla Kvashina

9. razred: Ana Adamlje, Benjamin Kutnar in Martina Šmid.

Na državno tekmovanje, ki bo 13. 4. 2019 se uvrstijo: Gaja Rovanšek, Jakob Koleša, Luka Bogolin Rakar in Ana Adamlje.

Mentorji: Barbara Drenik, Jana Grabljevec, Bojana Iljaž, Mojca Kravcar, Lidija Oštir, Tina Orač Gornik, Jana Šetina Tomažič, Vida Bregar Tomažič, Polona Lampret, Tjaša Ivančič, Polona Habič Rus, Nastja Novak, Martina Jurkovič, Anica Vozel in Klavdija Slapar.

 

Državno tekmovanje iz znanja zgodovine

Na državnem tekmovanju iz znanja zgodovine, ki je potekalo 16. 3. 2019, sta učenki Zala Miklič in Ana Adamlje, 9. razred osvojili zlato priznanje, učenka Katja Vencelj, 9. razred pa srebrno priznanje.

Mentorica Polona Kastelic.

 

Zimsko prvenstvo Slovenije v metih

Pod okriljem Atletske zveze Slovenije je 16. 3. 2019 potekalo Zimsko prvenstvo Slovenije v metih. V kategoriji pionirke U16 je učenka Martina Šmid, 9. razred osvojila 3. mesto.

Trener Slavko Malnar.

 

Področno tekmovanje iz znanja fizike za Stefanovo priznanje

Na področnem tekmovanju iz znanja fizike je učenec Benjamin Kutnar, 9. razred, osvojil srebrno priznanje in se uvrstil na državno raven tekmovanja.

Mentorica Anica Vozel.

 

Regijsko tekmovanje iz znanja geografije

V sredo, 6. 3. 2019 je potekalo regijsko tekmovanje iz znanja geografije. Učenci Vid Verbič 7. b,  Ana Adamlje, 9. a in Zala Miklič, 9. b, so osvojili srebrna priznanja.

Mentorica Nejka Omahen Šikonja.

 

Moštveno in posamično prvenstvo Slovenije v plavanju

V dneh med 9. in 10. 2. 2019 je v Mariboru potekalo moštveno in posamično prvenstvo Slovenije v plavanju. V kategoriji mlajši dečki in mlajše deklice je učenka Isabela Strojanšek, 5. b razred  osvojila:

3. mesto v kategoriji 4 x 50 m mešano,

4. mesto v kategoriji 4 x 50 m mešano štafeta in

4. mesto v kategoriji 4 x 50 m prosto.

Plavalni klub Ilirija Ljubljana, katerega članica je Isabela,  je osvojil 2. mesto med 26 ekipami, ekipa mlajših deklic pa 3. mesto med 22 ekipami.

Trener Klemen Černak.

 

Šolsko tekmovanje iz znanja fizike za Stefanovo priznanje

V sredo, 6. 2. 2019 je na šoli potekalo šolsko tekmovanje iz znanja fizike za Stefanovo priznanje.

Bronasta priznanja so osvojili učenci:

8. razred: Alla Kvashina in Veronika Sreš

9. razred: Benjamin Kutnar, Ana Adamlje in Zala Miklič

Na področno tekmovanje, ki bo 15. 3. 2019,  se uvrstijo Alla Kvashina, Benjamin Kutnar In Ana Adamlje.

Mentorica Anica Vozel.

 

Šolsko naravoslovno tekmovanje Kresnička

V sredo, 6. 2. 2019 je bilo izvedeno šolsko naravoslovno  tekmovanje Kresnička.

Prejemniki bronastega priznanja so učenci:

3. razred: Živa Križman, Živa Miklič in Nany Urbas

4. razred: Vadim Kvashin, Karin Markovič, Anja Anžlovar in Gašper Kastelic

5. razred: Jakob Kastelic in David Strah.

Mentorica Polona Lampret.

 

Območno tekmovanje iz znanja zgodovine

5. 2. 2019 je potekalo območno tekmovanje iz znanja zgodovine. Srebrna priznanja so prejele učenke: Ana Adamlje, Zala Miklič, Katja Vencelj, Kristina Črnič in Vanja Pevc.

Ana, Zala in Katja se bodo udeležile državnega tekmovanja, ki bo 16. 3. 2019.

Mentorica Polona Kastelic.

 

Območno tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje

Na območnem tekmovanju iz znanja slovenskega jezika, ki je bilo 23.1. 2019 so srebrna priznanja osvojile učenke  Alla Kvashina, 8. razred, Martina Šmid in Mirjam Zvonar, 9. razred. Alla se je uvrstila na državno tekmovanje.

Mentorica Lea Kastelic.

 

Državno tekmovanje iz znanja razvedrilne matematike

26.1. 2019 sta na državnem tekmovanju iz znanja razvedrilne matematike učenca Ana Adamlje in Benjamin Kutnar osvojila srebrni priznanji.

Mentorica Martina Jurkovič.

 

Šolsko tekmovanje iz znanja kemije

21.1.2019 je potekalo tekmovanje iz znanja kemije za Preglovo priznanje.

Bronasti priznanji sta osvojili učenki Kristina Črnič, 9. b in Alla Kvashina, 8. a in se uvrstili na državno tekmovanje.

Mentorici Sabina Rozina in Marija Zajc.

 

Območno tekmovanje iz znanja angleškega jezika

Na območnem tekmovanju iz znanja angleškege jezika, ki je bilo 17.1.2019 je učenec Benjamin Kutnar osvojil srebrno priznanje.

Mentorica Katja Peršak.

 

Šolsko tekmovanje iz znanja geografije

V torek, 15.1.2019 je potekalo tekmovanje iz znanja geografije.

Prejemniki bronastega priznanja so učenci:

6. razred: Anika Sreš in Luka Bogolin Rakar

7. razred: Vid Verbič, Gaja Rovanšek in Kaja Kastelic

8. razred: Alla Kvashina

9. razred: Zala Miklič, Ana Adamlje, Mirjam Zvonar in Kristina Črnič.

Na območno tekmovanje sta se uvrstili Zala Miklič in Ana Adamlje.

Mentorica Nejka Omahen Šikonja.

 

Državno tekmovanje iz znanja astronomije za Dominkovo priznanje

Na državnem tekmovanju iz znanja astronomije, ki je potekalo 12. 1. 2019, sta naša udeležena učenca osvojila odlične rezultate.

Vid Verbič je osvojil srebrno priznanje, Alla Kvashina pa zlato priznanje in s tem uvrstitev na Sanktpeterburško astronomsko olimpijado.

Mentorica Anica Vozel.

 

Šolsko tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje

11. 12. 2018 je na šoli potekalo tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje. Prejemniki bronastega priznanja so učenci:

4. razred: Julija Šteh, Manca Vencelj, Iva Dremelj in Nastja Korpič

5. razred: Matic Šteh, Isabela Strojanšek, Tinkara Langus, Kristjan Ceglar in Brina Šket

6. razred: Tina Medved, Meta Dremelj in Anika Sreš

7. razred: Jan Koleša

8. razred: Alla Kvashina, Jakob Koleša in Ana Rus

9. razred:  Kristina Črnič, Mirjam Zvonar, Martina Šmid, Vanja Pevc, Benjamin Kutnar, Katja Vencelj, Alenka Fajdiga, Nina Grabnar in Zala Miklič.

Na območno tekmovanje, ki bo 23.1. 2019 so se uvrstile Alla Kvashina, Kristina Črnič, Mirjam Zvonar in Martina Šmid.

Mentorice Vida B. Tomažič, Polona Lampret, Barbara Klopčič, Barbara Kostrevc in Lea Kastelic.

 

Šolsko tekmovanje iz znanja astronomije

V četrtek, 6. 12. 2018 je potekalo šolsko tekmovanje iz znanja astronomije.

Prejemniki bronastega priznanja so učenci:

9. razred: Ana Adamlje, Zala Miklič, Kristina Črnič in Benjamin Kutnar

8. razred: Alla Kvashina in Aljaž Lampret

7. razred: Vid Verbič

Na državno tekmovanje, ki bo 12. 1. 2019 sta se uvrstila Alla Kvashina in Vid Verbič.

Mentorica Anica Vozel.

 

Šolsko tekmovanje iz znanja zgodovine

V torek, 4. 12. 2018 je potekalo šolsko tekmovanje iz znanja zgodovine.

Prejemnice bronastega priznanja so učenke:

9. razred: Zala Miklič, Kristina Črnič, Katja Vencelj, Ana Adamlje, Nina Grabnar in Vanja Pevc

8. razred: Alla Kvashina

Na območno tekmovanje, ki bo 5. 2. 2019, se uvrstijo Alla Kvashina, Zala Miklič, Kristina Črnič, Katja Vencelj, Ana Adamlje in Vanja Pevc.

Mentorica Polona Kastelic.

 

Državno tekmovanje iz znanja tehnologij

1.12. 2018 je potekalo državno tekmovanje iz znanja tehnologij. Naši učenki, ki sta se udeležili tekmovanja, Alla Kvashina in Veronika Sreš sta osvojili srebrni priznanji.

Mentorica Marija Zajc.

 

Šolsko tekmovanje iz znanja razvedrilne matematike

3. 12. 2018 je na šoli potekalo tekmovanje iz znanja razvedrilne matematike.

Bronasta priznanja so prejeli  učenci:

7. razred: Gaja Rovanšek in Klara Dolničar

8. razred: Sara Peček in Alja Božič

9. razred: Ana Adamlje in Benjamin Kutnar

Na državno tekmovanje, ki bo 26. 1. 2019, se uvrstita Ana Adamlje in Benjamin Kutnar.

Mentorica Martina Jurkovič.

 

Šolsko tekmovanje iz računalniškega razmišljanja Bober

Med 12. in 16. novembrom 2018 je na šoli potekalo šolsko tekmovanje iz računalniškega razmišljanja Bober. Prejemniki bronastih priznanj so učenci:

2. razred: Kaja Anžlovar, Lina Bogolin Rakar, Neja Glogovšek, Jurij Jereb, Julita Kemperle, Vid Koleša, Tit Perme, Matija Širovnik, Alja Šraj, Tristan Maj Udovič Bes in Rok Zajec

3. razred: Nany Urbas

4. razred: Tobija Dimec, Julija Koželj in Vadim Kvashin

5. razred: Jure Koleša, Brina Šket in Isabela Strojanšek

6. razred: Marcel Klemenčič in Maj Šmid

8. razred: Iva Košćak Mencin

9. razred: Ana Adamlje, Katja Vencelj in Mirjam Zvonar

Mentor Izidor Gabrijel.

 

Šolsko tekmovanje iz znanja nemščine

Na šolskem tekmovanju iz znanja nemščine, ki je potekalo 22. 11. 2018, sta bronasti priznanji osvojili Vanja Pevc in Martina Šmid.

Mentorica Lea Kastelic.

 

Državno tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni

Na državnem tekmovanju iz znanja o sladkorni bolezni, ki je bilo 17. 11. 2018, sta učenki Ana Adamlje in Zala Miklič osvojili srebrni priznanji, učenka Martina Šmid pa zlato priznanje.

Mentorica Sabina Rozina.

 

Šolsko tekmovanje iz znanja angleškega jezika

Na šolskem tekmovanju iz znanja angleškega jezika za devete razrede, ki je potekalo 14.11. 2018, so bronasta priznanja osvojili učenci: Benjamin Kutnar, Jon Vinšek in Vanja Pevc.

Na območno tekmovanje, ki bo 17.1. 2019, se je uvrstil učenec Benjamin Kutnar.

Mentorica Katja Peršak.

 

Šolsko tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje

17. 10. 2018 je potekalo šolsko tekmovanje iz znanja biologije.

Bronasta priznanja so osvojile učenke 9-ih razredov Kristina Črnič, Ana Adamlje in Nina Grabnar.

Na državno tekmovanje, ki bo 30. 11. 2018, sta se uvrstili Kristina Črnič in Ana Adamlje.

Mentorica Sonja Škof.

 

Šolsko tekmovanje iz znanja tehnologij

V torek, 16. 10. 2018, je potekalo šolsko tekmovanje iz znanja tehnologij.

Učenki 8-ih razredov Veronika Sreš in Alla Kvashina sta prejemnici bronastega priznanja in se uvrstita na državno tekmovanje, ki bo 1. 12. 2018.

Mentorica Marija Zajc.

 

Šolsko tekmovanje iz znanju o sladkorni bolezni

Na šolskem tekmovanju iz znanja o sladkorni bolezni, ki je potekalo 12. 10. 2018, je 14 učencev osvojilo bronasta priznanja.

9. razred: Martina Šmid, Zala Miklič, Ana Adamlje, Alenka Fajdiga, Mirjam Zvonar, Patricija Zupančič, Lejla Ibričić, Benjamin Kutnar, Kristina Črnič, Katja Vencelj , Vanja Pevc in Nina Grabnar

6. razred: Meta Dremelj in Neža Koželj

Na državno tekmovanje se uvrstijo: Martina Šmid, Zala Miklič in Ana Adamlje.

Mentorica Sabina Rozina.

 

Šolsko tekmovanje iz logike

Na šolskem tekmovanju iz logike, ki je potekalo 28. 9. 2018, je 59 učencev prejelo bronasta priznanja.

2. razred: Vid Koleša, Pija Čebular, Alja Šraj, Tristan Maj Udovič Bes, Matija Širovnik, Karin Zupančič, Neja Glogovšek, Julita Kemperle, Vid Dežman Varga, Nik Kastelic, Ines Obolnar, Dominik Sreš, Jurij Jereb, Rok Zajec, Lina Bogolin Rakar, Gašper Zorec, Žiga Perpar in Maruša Perpar

3. razred: Daša Fajdiga, Nany Urbas, Denis Berdajs, Melita Rus, Živa Miklič, Nina Muhič, Zoja Nograšek, Jaša Žagar, Taj Perko, Ota Habič in Brina Jurič Smrekar

4. razred: Julita Koželj, Vadim Kvashin, Jakob Verbič, Tia Sinic in Živa Mavrin

5. razred: Isabela Strojanšek, Brina Šket, Jure Koleša, Vid Perpar, Nik Pahar, Žana Verbič in David Strah

6. razred: Tina Medved, Anika Sreš, Luka Bogolin Rakar, Neža Koželj in Marcel Klemenčič

7. razred: Aleksea Dimec, Blažka Poljšak, Gaja Rovanšek in Tevž Rus

8. razred: Alla Kvashina, Veronika Sreš in Alja Božič

9. razred: Benjamin Kutnar, Ana Adamlje, Mirjam Zvonar, Zala Miklič, Katja Vencelj, Nina Grabnar in Martina Šmid

Kar 7 učencev se je uvrstilo na državno tekmovanje, ki bo 20. 10. 2018 na OŠ Brinje:

7. razred: Aleksea Dimec

8. razred: Alla Kvashina in Veronika Sreš

9. razred: Ana Adamlje, Benjamin Kutnar, Mirjam Zvonar in Zala Miklič.

Mentorice Bojana Iljaž, Mojca Kravcar, Lidija Oštir, Tina Orač Gornik, Jana Šetina Tomažič, Vida Bregar Tomažič, Polona Lampret, Petra Kastelic, Barbara Klopčič in Martina Jurkovič.

 

Državno šolsko prvenstvo v kolesarstvu

24. 9. 2018 je v Tacnu potekalo državno šolsko prvenstvo v kolesarstvu. Učenec 5. b razreda Jurij Pajek je v panogi vožnja na čas osvojil 1. mesto.

Čestitamo.

 

 

Arhiv

DOSEŽKI UČENCEV V ŠOLSKEM LETU 2017/2018 (.pdf)