Skoči na glavno vsebino

Jutranje varstvo

Jutranje varstvo

Jutranje varstvo je namenjeno učencem 1. razreda in je na matični šoli organizirano od 6.00 do 7.20, v Temenici pa od 6.20 do 7.20. Jutranje varstvo bo organizirano tudi za učence ostalih razredov do popolnitve skupine (28 učencev). Jutranje varstvo je strokovno vodeno, zajema pa: počitek, pogovor, sprostitveno dejavnost, zajtrk in pripravo na pouk.

Splošni cilji jutranjega varstva so:
– zagotavljanje varnega in spodbudnega okolja, v katerem učenci lahko pričakajo pouk;
– organizacija počitka ali dejavnosti, ki učence veselijo, sprostijo in aktivirajo za pouk;
– navajanje učencev na samostojnost.

Splošne cilje bodo učiteljice jutranjega varstva realizirale prek načrtovanih pedagoških dejavnosti. Starše bomo spodbujali, naj svoje otroke postopoma navajajo na samostojnost in jih skušajo pripraviti do tega, da bodo od 3. razreda dalje sposobni sami hoditi v šolo ob dogovorjenem času.

 

Dostopnost