Tekmovanja iz znanja

Učenci vsa leta uspešno tekmujejo na različnih tekmovanjih iz znanja oz. na športnih tekmovanjih in dosegajo dobre rezultate. Priprava na tekmovanja poteka bodisi v okviru dodatnega pouka bodisi v okviru različnih interesnih dejavnosti. Vsi učitelji si prizadevajo, da bi učenci glede na svoje sposobnosti čim bolj napredovali, razvili svoje potenciale, ob tem pa ohranili pozitiven odnos do predmeta.

Razredna stopnja

PODROČJE VODJA STOPNJA IN ČAS TEKMOVANJA
ŠOLSKO REGIJSKO DRŽAVNO
BOBER (tekmovanje v znanju računalniškega razmišljanja) Izidor Gabrijel 8. – 19. 11. 2021

CANKARJEVO TEKMOVANJE (slovenščina)

4. razred

Polona Lampret 17. 11. 2021

CANKARJEVO TEKMOVANJE (slovenščina)

5. razred

Vida Bregar Tomažič 17. 11. 2021

MATEMATIČNO TEKMOVANJE

(1. – 3. razred)

Jana Šetina Tomažič 17. 3. 2022

MATEMATIČNO TEKMOVANJE

(4. – 5. razred)

Polona Lampret 18. 3. 2022

KRESNIČKA (naravoslovje)

(4. – 5. razred)

Polona Lampret 14. 4. 2022

ZNAM VEČ Z LILI IN BINETOM

(2. razred)

Mojca Kravcar 19. 5. 2022
TEKMOVANJE ZA ZDRAVE ZOBE OB ZDRAVI PREHRANI (1. – 5. razred) ? Polona Lampret oktober 2021‒junij 2022
CICI VESELA ŠOLA (1. – 3. razred) Jana Grabljevec maj 2022

TEKMOVANJE ZA NEMŠKO BRALNO ZNAČKO EPI LESEPREIS

(4.- 5. razred)

Jana Crnkovič marec 2022

SPLETNO BRALNO TEKMOVANJE BÜCHERWURM (nemščina)

(4.- 5. razred)

Jana Crnkovič

december 2021

– april 2022

TEKMOVANJE ZA ANGLEŠKO BRALNO ZNAČKO

(1. – 5. razred)

Marcel-Talt Lah,

Sandra Škripec,

Amela Abdijanović,

Katrja Peršak

8. – 12. 3. 2022

BRALNA ZNAČKA

(1. – 5. razred)

razredniki RS 17. 9. 2021      – 2. 4. 2022

Predmetna stopnja

PODROČJE VODJA STOPNJA IN ČAS TEKMOVANJA
ŠOLSKO REGIJSKO DRŽAVNO

CANKARJEVO TEKMOVANJE (slovenščina)

(6. – 9. razred)

Barbara Kostrevc

Simona Zvonar

9. 11. 2021 9. 12. 2021 12. 2. 2022

BOBER (tekmovanje v znanju računalniškega razmišljanja)

(6. – 9. razred)

Izidor Gabrijel 8. – 19. 11. 2021 22.1.2022

MEDNARODNO  ANGLEŠKA JEZIKOVNA OLIMPIJADA HIPPO 2021, ANGLEŠČINA BREZ MEJA

(1. – 9. razred)

Katja Peršak

ANGLEŠČINA

(8. in 9. razred)

Katja Peršak 11. 11. 2021 16. 3. 2022

TEKMOVANJE IZ NEMŠČINE

(9. razred)

Jana Crnkovič 18. 11 2021 23. 3. 2022

MATEMATIKA – VEGOVO PRIZNANJE

(6. – 9. razred)

Mateja Lesjak 17. 3. 2022 6. 4. 2022 23. 4. 2022

LOGIKA

(2. – 9. razred)

Martina Jurkovič 23. 9. 2021 16. 10. 2021 6. 11. 2021

RAZVEDRILNA MATEMATIKA

(6. – 9. razred)

Martina Jurkovič 1. 12. 2021 5. 2. 2022

FIZIKA – STEFANOVO PRIZNANJE

(8. – 9. razred)

Ana Dejak 2. 2. 2022 14. 4. 2022 21. 5. 2022

KEMIJA – PREGLOVO TEKMOVANJE

(8. – 9. razred)

Marija Zajc,

Sabina Rozina

17. 1. 2022 26. 3. 2022 7. 5. 2022

SLADKORNA BOLEZEN

(6. – 9. razred)

Sabina Rozina 15.10.2021 20.11.2021

BIOLOGIJA – PROTEUSOVO PRIZNANJE

(8. – 9. razred)

Sonja Škof 20. 10. 2021 3. 12. 2021

ZLATA KUHALNICA

(6. – 8. razred)

Sonja Škof maj 2022 oktober 2022

GEOGRAFIJA

(6. – 9. razred)

Nejka Omahen Šikonja 16. 11. 2021 2. 4. 2022

TEKMOVANJE V ZNANJU TEHNOLOGIJ

(8. in 9. razred)

Marija Zajc 10. 11. 2021 5. 3. 2022

KONSTRUKTORSTVO IN TEHNOLOGIJA OBDELAV

(6. – 9. razred)

Marija Zajc 1. 4. 2022 14. 5. 2022

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA

(6. – 9. razred)

Aktiv anglistov marec 2022

TEKMOVANJE ZA NEMŠKO BRALNO ZNAČKO EPI LESEPREIS

(6.–9. razred)

Jana Crnkovič,

Jana Zupanc

marec 2022

SPLETNO BRALNO TEKMOVANJE BÜCHERWURM (nemščina)

(6.–9. razred)

Jana Crnkovič december 2021 – april 2022

ASTRONOMIJA – DOMINKOVO PRIZNANJE

(7. – 9. razred)

Ana Dejak 8. 12. 2021 15. 1. 2022

ZGODOVINA

(8. – 9. razred)

Polona Kastelic 7. 12. 2021 10. 3. 2022

IATEFL – tekmovanje angleščina

(6. in 7. razred)

Amela Abdijanović 16. 2. 2022 12. 4. 2022

KRESNIČKA (naravoslovje)

(6. – 7. razred)

Ana Dejak 14. 4. 2022
REGIJSKO IN/ALI MEDNARODNO TEKMOVANJE MPZ Simona Zvonar pomlad 2022

BRALNA ZNAČKA

(6.–9. razred)

aktiv slovenistov september 2021 – junij 2022

Pot znanja in dobrih odnosov.

Dostopnost