Skoči na glavno vsebino

Podaljšano bivanje

V času podaljšanega bivanja se učenci učijo, opravljajo domače naloge in druge obveznosti ter sodelujejo pri kulturnih, športnih, umetniških in drugih dejavnostih. Še posebej poudarjamo, da v času podaljšanega bivanja učenec opravi le del domačih nalog. Skupaj s starši mora nalogo dokončati doma in se pripraviti na pouk za naslednji dan. Vsebine podaljšanega bivanja so deloma podrejene vzgojno-izobraževalnim ciljem pouka, deloma pa s podaljšanim bivanjem širše zadovoljujemo druge potrebe, interese in želje. Pri svojem delu učitelj sodeluje z razredničarko.

Podaljšano bivanje ni varstvo, temveč nadgradnja rednega programa oziroma pouka. Za tovrstno obliko se sicer odločajo predvsem starši, ki so v času, ko se končuje redni pouk, še zaposleni. Vključevanje učencev v program je prostovoljno. Pri oblikovanju oddelkov se upoštevajo veljavni normativi. Staršem programa ni potrebno posebej plačevati (razen za različne dodatne materiale, ki jih učenci potrebujejo pri pouku v OPB), za učence, ki so vključeni v oddelke podaljšanega bivanja, plačajo le prehrano.

Za dosego cilja razvijanje odgovornosti bomo učence navajali na urejenost šolskih potrebščin in pripomočkov, skrb za opravljanje domačih nalog, odgovorno uporabljanje didaktičnega materiala in igrač, pravilno ločevanje odpadkov, spoštljiv odnos, samostojno opravljanje domačih nalog, samostojno reševanje medvrstniških konfliktov, samostojno skrb za red, samostojno pridobitev manjkajoče učne snovi, medsebojno pomoč, kulturno prehranjevanje. Dejavnosti, ki jih bodo učitelji izvajali za dosego ciljev, bodo navajanje na urejenost šolskih pripomočkov, spremljanje urejanja pripomočkov, po potrebi nudenje pomoči pri pisanju domačih nalog, usmerjanje, pregled, navajanje na pravilno ločevanje odpadkov, zgled, pogovor, opozorila, navajanje na kulturno prehranjevanje in primeren odnos do hrane.

Dostopnost