Učbeniški sklad

Šolski učbeniški sklad učencem nudi možnost izposoje učbeniškega kompleta za redni pouk. Poslovanje učbeniškega sklada določa Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 12/20). Izposojevalnino plačuje Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, tako da je izposoja učbenikov za vse učence brezplačna.

Izposojene učbenike učenci zavijejo v papirnati ovoj ali pvc-ovitek (brez samolepilnih robov!), zanje ustrezno skrbijo ter jih ob koncu šolskega leta vrnejo primerno urejene in zavite.

Za poškodovane, uničene in izgubljene učbenike starši poravnajo odškodnino, določeno z 12. členom omenjenega pravilnika. Po sklepu sveta staršev od šolskega leta 2019/2020 dalje plačajo tudi dodatni evro odškodnine za vsak ob koncu šolskega leta vrnjeni nezaviti učbenik ne glede na njegovo starost.

V šolskem letu 2020/2021 bodo za učence prvega triletja BREZPLAČNI tudi DELOVNI ZVEZKI. Stroške nakupa le-teh bo krilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. V šoli bomo nakupili delovne zvezke, učenci 1., 2. in 3. razreda pa jih bodo prejeli v prvih dneh septembra 2020.

Delovne zvezke in ostala gradiva za učence 4.–9. razreda kupijo starši sami.

Skrbnica učbeniškega sklada je knjižničarka Katja Šuštar.

 

učna_gradiva_2020_2021

Če doma nimate možnosti tiskanja, lahko pridete po seznam gradiva v šolsko knjižnico.

 

PONUDNIKI učnih gradiv in šolskih potrebščin:

– DZS: http://icarus.dzs.si/index.php?menu_id=54&content_id=139&par_id=0 (Katalog šolskih učbenikov in delovnih zvezkov 2020/2021)
– DZS: http://www.dzs.si/# (DZS, spletni nakupovalni center)

– MK: https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/katalog-gradiv-in-potreb%C5%A1%C4%8Din-za-%C5%A1olsko-leto-2020-2021?ddkey=https:ClickInfo#facet:&productBeginIndex:0&facetLimit:&orderBy:&pageView:&minPrice:&maxPrice:&pageSize:& (Vse za šolo in odmore v Mladinski knjigi)

– Bags-Office Ivančna Gorica: Bags&More_dopis_ za šolo 2020

– Kopija Nova: https://www.kopija-nova.si/os?pmr=bn&pmid=hctemh03eqg8

 

 

Dostopnost