Skoči na glavno vsebino

Knjižnično informacijsko znanje

Knjižnično informacijsko znanje (KIZ) je splošno znanje o informacijskih virih, njihovi izbiri in uporabi za določene namene. Cilji s predlaganimi vsebinami opredeljujejo raven informacijske pismenosti, ki naj bi jo obvladal vsak prebivalec za vstop v svet informacij, in možnosti za njeno razvijanje. Pomembni sestavni del je tudi knjižnični sistem z vrstami knjižnic, ki omogočajo aktivno vključevanje v vseživljenjsko učenje, družbeno dogajanje v skladu z zahtevami družbe in zanimanji posameznika.

Cilji in vsebine knjižničnih informacijskih znanj (KIZ) zajemajo obdobje od 1. do 9. razreda osnovne šole. Njihovemu izvajanju so namenjene štiri (4) pedagoške ure letno, kar pomeni 36 pedagoških ur v devetih letih šolanja. Vsebine in cilji tematskih sklopov se nadgrajujejo od 1. do 9. razreda osnovne šole.

Knjižnična informacijska znanja izvaja knjižničarka samostojno ali v sodelovanju z učitelji drugih predmetnih področij.

V podporo razvijanju bralne kulture in informacijske pismenosti se učenci vključujejo v različne projekte (Nacionalni mesec skupnega branja, Mednarodni mesec šolskih knjižnic, Noč v knjižnici, Medgeneracijsko branje) in v druge knjiž(nič)ne dejavnosti (priporočilni seznami branja; beleženje dogodkov in datumov, povezanih s knjigo in branjem; krožek Mladi knjižničar; izmenjava knjig v Ferdovi knjigobežnici).

Dostopnost