Šolski koledar

Letni koledar razporeditve pouka

V šolskem letu 2018/2019 je 189 dni pouka. Zaradi zahtev Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole, v katerem je zapisano, da mora biti v šolskem letu najmanj 189 dni pouka, načrtujemo tri delovne sobote, ki bodo:

  • 22. 9. 2018 (nadomeščamo 24. 12. 2018),
  • 17. 11. 2018 in
  • 11. 5. 2019 (nadomeščamo 3. 5. 2019).

Razporeditev pouka, proslav, počitnic ipd.

Pouk se prične v ponedeljek, 3. septembra 2018, in konča v ponedeljek, 24. junija 2019.

Za učence devetih razredov je zaključek pouka v petek, 14. junija 2019.

Zaključek šolskega leta je v petek, 30. avgusta 2019.

Pouk je razdeljen na 2 ocenjevalni obdobji:

  • 1. ocenjevalno obdobje: 3. september 2018–31. januar 2019
  • 2. ocenjevalno obdobje: 1. februar–24. junij 2019

Počitnice:

  • jesenske počitnice: 29. oktober–2. november 2018
  • novoletne počitnice: 25. december 2018–2. januar 2019
  • zimske počitnice: 25. februar–1. marec 2019
  • prvomajske počitnice: 27. april–2. maj 2019

Informativna dneva za vpis v srednje šole:

  • 15. in 16. februar 2019

Razdelitev spričeval

petek, 14. 6. 2019 za učence 9. razreda
petek, 24. 6. 2019 za učence 1.–8. razreda

šolski koledar