Svet zavoda OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični

Svet osnovne šole je organ upravljanja šole s pristojnostmi, ki so opredeljene v 48. členu ZOFVI-ja in 1. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah ZOFVI-ja (Ur. l., št. 58/2009.). Mandat članov Sveta zavoda traja štiri (4) leta. Konstitucija sveta šole je bila 20. 6. 2017.

Predstavniki zaposlenih:

 • Martina Jurkovič
 • Alenka Ivanjko
 • Nina Pavlin
 • Špela Groznik
 • Irena Novak

Predstavniki sveta staršev:

 • Vito Meško
 • Edvard Strah
 • Jožica Fajdiga

Predstavniki občine:

 • Brigita Primc
 • Sonja Maravič
 • Uroš Dežman

Predsednica sveta šole je ga. Martina Jurkovič, njen namestnik je g. Edvard Strah.


Poslovnik sveta zavoda OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični
(posodobljen 28. 3. 2018)

1080. Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Ivančna Gorica, stran 2924.


Zapisniki sveta zavoda:

ARHIV

Pot znanja in dobrih odnosov.

Dostopnost