Športna programa Zlati sonček in Krpan

Namen obeh programov je motivirati mlajše učence za gibalno dejavnost in privzgojiti navado športnega udejstvovanja v vseh starostnih obdobjih. Sodobni način življenja zahteva, da namenimo več pozornosti ustrezni količini gibalnih vsebin.

Letošnja izredna situacija zaradi razglasitve epidemije COVID 19 je omogočila dodatne možnosti za gibanje otrok doma. Tako so v okviru izobraževanja na daljavo opravljali tudi naloge v domačem okolju, seveda ob upoštevanju varnosti izvedbe s strani staršev. Sam kriterij opravljenih nalog je bil prilagojen, zato so bili uspešni prav vsi učenci.

Športni program Zlati sonček je namenjen najmlajšim učencem, starim od 6 do 8 let, torej učencem 1. triade. Pri tem programu gre bolj za igro, saj je udeležba pomembnejša od storilnosti. Program je zasnovan tako, da je vabljiv in uresničljiv tudi za manj zmogljive. Poglavitni namen je spodbujanje k pogostejši športni dejavnosti.

Osrednji simbol programa je sonce, ki predstavlja vir radosti, vitalnosti in življenjskega optimizma. Cilj športnega programa Zlati sonček je obogatitev otrokovega prostega časa s športnimi vsebinami v vseh letnih časih.

Športni program Krpan je namenjen učencem, starim od 9 do 11 let, torej učencem 2. triade. Pomembno je sodelovanje v programu in ne storilnost, zato je program zasnovan tako, da je vabljiv in uresničljiv tudi za manj zmogljive. Vsi si želimo, da bi se čim več otrok ukvarjalo s športom.

Cilj programa je v bogatenju življenja z raznovrstnimi športnimi vsebinami v vseh letnih časih. Priznanje v prvi vrsti pomeni, da je učenec vključen v športni program. Manj uspešne učence je potrebno spodbujati, saj tako spoznajo, da je z voljo in pomočjo mogoče marsikaj doseči.