Naravoslovno tekmovanje Kresnička

V sredo, 3. februarja 2016, smo na šoli izvedli tekmovanje iz znanja naravoslovja Kresnička. Bistveni del tekmovanja so bili eksperimenti, ki so jih učenci do dneva tekmovanja izvedli oz. naredili v šoli ali doma.

Tekmovalo je 44 učencev in 14 učencev je prejelo bronasto priznanje:
Eva Markovič, Žan Štrempfelj, Laura Kastelic, Tilen Kutnar, Sara Pahar, Anže Adamlje, Luka Šteh, Vid Hojč, Sara Peček, Martina Šmid, Katja Vencelj, Martina Glavič, Hana Kavšek, Ana Strah.

Cilji in namen tekmovanja so: širjenje znanja in poglabljanje že osvojenih znanj, primerjanje znanja med učenci, odkrivanje in spodbujanje za naravoslovje nadarjenih učencev, spodbujanje in popularizacija eksperimentiranja in motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja naravoslovja.

Dosežki na tekmovanju so spodbujajoči in že komaj čakamo naslednje leto, ko bomo ponovno raziskovali in eksperimentirali.