Nakup šolskega kontejnerja

Z veseljem sporočamo, da smo končno dobili naš šolski kontejner. Ta kontejner pa ni samo naš; želeli bi namreč, da vanj odlagate papir brez kartona prav vsi, ki imate le-tega doma. Sredstva, ki jih bomo dobili od zbranega papirja, bomo namenili šolskemu skladu. Verjamemo, da nam boste priskočili na pomoč.

Velika zahvala za nakup kontejnerja gre predvsem vodstvu šole in predstavnikom šolskega sklada za prispevana denarna sredstva ter gospodu Stojanu Dremlju za pomoč pri postavitvi kontejnerja na posebno mesto v okolici šole.

Res hvala iz srca.

Z majhnimi koraki poskrbimo za naše okolje …