Zaključek projekta Zeleni bralec

V letošnjem šolskem letu je občina Ivančna Gorica nadaljevala s projektom za drugošolce – Že berem sam. Namen projekta je, da skupaj (knjižnice, učitelji, starši, župan …) opogumljamo otroke, ki se učijo brati. Srečanja s knjižničarkami iz knjižnice Ivančna Gorica so v letošnjem šolskem letu večinoma potekala na daljavo.

Predstavile so jim njihovo knjižnico in jih prijazno povabile, da jo obiščejo. Na začetku šolskega leta  so drugošolci dobili zgibanke in kazalke o bralni vzgoji. Šola je prejela kar nekaj knjig, s katerimi smo obogatili naše Knjigobežnice v zunanjih šolskih prostorih.

Skozi šolsko leto smo se na naši šoli zelo trudili spodbujati učenje branja. Učenci so poslušali veliko pravljic, redno so obiskovali šolsko knjižnico, večina  drugošolcev je opravila bralno značko. V nacionalnem mesecu skupnega branja  smo vsakodnevno brali pravljice, predvsem po izboru učencev, da je bilo še bolj zanimivo. Učenci so uživali v poslušanju, branju in ustvarjanju. K branju doma je spodbujala tudi bralna knjižica, ki so jo učenci skrbno izpolnjevali.

Spremljali smo zgodbo Bineta in Tince, kako sta se naučila brati, veliko vadila in spoznala vse štiri abecede. Postala sta zelena bralca. To so želeli postati tudi naši učenci, kar jim je vsekakor uspelo. Tudi zadnje srečanje v letošnjem šolskem letu je bil zelo prijeten. Veseli smo bili, ker je potekalo v živo. Palčica Bralčica je v četrtek, 20.5.2021,  vsem drugošolcem izročila zelene majčke z napisom Že berem sam / Že berem sama, ter jim čestitala za uspešno učenje branja. Župan občine Ivančna Gorica pa je podal virtualno čestitko.