Slike

KULTURNA ŠOLA 2020

OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični je ponovno pridobila naziv Kulturna šola v projektu, ki ga že 14 let izvaja JSKD RS z osnovnimi šolami širom Slovenije. OŠ Ferda Vesela je uspešno prestala kandidacijski postopek in prejela naziv za obdobje od leta 2020 do 2024.

Priznanje z zastavo Kulturna šola je bilo letos oktobra podeljeno interno in ga je v imenu JSKD RS in OI Ivančna Gorica podelila koordinatorka, ga. Simona Zorko, prejela pa ga je ravnateljica OŠ Ferda Vesela ga. Angelca Mohorič.

Osnovna šola Ferda Vesela je tretjič prejemnica naziva Kulturna šola. Z organizacijo in udejstvovanjem učencev in mentorjev prav na vseh področjih kulture, se OŠ Ferda Vesela uvršča med izjemne kulturne šole v vseslovenskem prostoru. Največje uspehe v povezavi s kulturnimi in umetniškimi vsebinami OŠ že leta dosega na področju otroške in mladinske zborovske glasbe skupaj z angažirano zborovodkinjo ga. Simono Zvonar. Prav tako izvaja pod vodstvom ga. Jelke Rojec izjemne projekte na področju likovne dejavnosti, če izpostavimo le skupnostni projekt izgradnje mozaikov. OŠ se uspešno udeležuje tudi drugih kulturnih projektov JSKD OI, otroškega extempora, območnega srečanja mladih literatov in novinarjev s časopisno prilogo, sodeluje pri izvedbi in kulturnem programu vsakoletnega Tabora slovenskih pevskih zborov, pripravlja in gostuje z gledališkimi, lutkovnimi in plesnimi predstavami. Redno izdaja šolski časopis Ferdo, snema priložnostne kratke filme s kulturno in umetniško vsebino, pripravlja razstave in se udeležuje raznolikih natečajev in razpisov. V preteklih treh šolskih letih lahko izpostavimo nekaj odmevnejših prireditev in nastopov: Šola ima besedo-prireditev in izdaja zbornika ob 50. jubileju šole, Življenje našega drevesa-izgradnja avenije mozaikov in izdaja monografije, Generacije pojejo, Dobra volja je najbolja, Zvok in slika – na Ferdu kot se šika-koncerti in razstave, muzikala Maček Muri – osebno in Seasons Express, Potujoiča muzika-nastop najboljših MPZ v državi, prejem zlatih priznanj MPZ na državnih in mednarodnih pevskih tekmovanjih.

S številnimi dejavnostmi in širjenju kulturnih vrednot se bo šola tudi v prihodnje trudila ohranjati in graditi kulturne mostove med ljudmi.