Šolsko tekmovanje Bober

Med 7. in 13. novembrom 2016 je na šoli potekalo šolsko tekmovanje iz računalniškega razmišljanja Bober.

Njegov glavni namen je povečati zanimanje učencev za računalništvo, saj je računalnik neizčrpen vir zanimivih logičnih problemov.

Tekmovalna vprašanja se navezujejo na algoritmično razmišljanje, logično sklepanje, razvoj spretnosti za reševanje problemov, uporabo informacijske tehnologije in njen vpliv v družbi. Otroci spoznajo, da je razmišljanje in ustvarjalno reševanje problemov zanimivo in zabavno.

Tekmovalci od drugega do petega razreda so reševali naloge na papir, od šestega razreda naprej pa na računalnik. Šolskega tekmovanja se je na naši šoli udeležilo več kot 150 učencev, v Sloveniji pa je tekmovalo več kot 29.000 tekmovalcev.

Prejemniki bronastih priznanj so:

  1. r: Tobija Dimec, Julija Koželj, Živa Mavrin, Živa Miklošič, Žiga Modic, Nejc Pevc, Tia Sinic, Zoja Smole, Julija Šteh, Manca Vencelj, Neža Zupančič
  2. r: Kristjan Ceglar, Lea Kavazović, Jure Koleša, Jakob Kastelic, Nik Pahar, Vid Perpar, Jon Rovanšek, Brina Šket, Matic Šteh, Isabela Strojanšek, Jakob Verbič, Žana Verbič
  3. r: Katja Adamlje, Luka Bogolin Rakar, Benjamin Hribar, Hana Koleša, Neža Koželj, Tina Medved, Maj Šmid, Žan Štrempfelj
  4. r: Žak Grabljevec, Sergej Lazarević, Gaja Rovanšek, Tevž Rus
  5. r: ni dobitnikov
  6. r: Martina Šmid
  7. r: Martina Glavič
  8. r: Breda Kastelic, Miha Koporc, Tanja Merlak, Nejc Rus

ČESTITAMO!

Na državnem tekmovanju, ki bo 14. januarja 2017 v Mariboru, nas bo zastopala Breda Kastelic.

Naloge z rešitvami si lahko ogledate na http://tekmovanja.acm.si/bober/naloge-rešitve