Skupaj za prijaznejši internet

Z učenci 7. razredov smo v torek in sredo izpeljali tehniški dan ob dnevu varne rabe interneta (5. 2. 2019). Učenci so iskali odgovore na vprašanja o varovanju zasebnosti, prekomerne rabe sodobnih IKT-naprav, o bontonu, sekstingu, primernem objavljanju vsebin itn.

V drugem delu so spoznavali različne informacijske vire, na spletu iskali podatke, jih kritično ovrednotili in strnili v predstavitvah. Seznanili so se z nujnostjo citiranja virov in se naučili njihovega pravilnega navajanja.

V zaključku dneva pa se nam je pridružila ga. Beti Jurkovič Logar iz ZD Ivančna Gorica, ki nam je osvetlila varno rabo sodobnih tehnologij tudi z zdravstvenega vidika (njen dokument predstavitve)