Poskusno e-testiranje za 6. in 9. razred

V tem tednu smo na naši šoli izvedli pilotna e-testiranja za učence 6. in 9. razreda. Glavni namen je pridobitev potrebnih informacij za razvoj pripomočkov za e-preverjanje in e-ocenjevanje znanja v kontekstu posodobitve šolskega dela, uporabe sodobnih tehnologij in tudi morebitnih nadaljnjih potreb izobraževanja na daljavo po navodilih oziroma  priporočilih pristojnih institucij.

E-test je v šoli preizkusilo 92,6 % učencev šestega in devetega razreda. Učenci so imeli možnost preizkusiti program tudi v popoldanskem času doma, vendar je to možnost izkoristil manjši del učencev.

Podatke o pilotnem e-testiranju nam bo Državni izpitni center posredoval po zaključku aktivnosti in opravljenih analizah.

Spoštovani starši in učenci, s pripravami na majsko redno nacionalno preverjanje znanja nadaljujemo kot smo načrtovali ob pričetku šolskega leta. Vse informacije v povezavi z NPZ vam bomo posredovali takoj, ko jih dobimo.

Hvala za vaše razumevanje in sodelovanje.