Naravoslovno tekmovanje Kresnička

V torek, 6. februarja 2018, smo na šoli izvedli tekmovanje iz znanja naravoslovja Kresnička. Bistveni del tekmovanja so bili eksperimenti, ki so jih učenci do dneva tekmovanja izvedli oz. naredili v šoli ali doma. Za vsako tekmovalno skupino so v razpisu objavljena navodila za izvedbo treh ali štirih poskusov.

Tekmovalo je 29 učencev in 10 učencev je prejelo bronasto priznanje:

  1. razred: Tobija Dimec, Žan Kresal,
  2. razred: Isabela Strojanšek, Jakob Kastelic, David Strah,
  3. razred: Maj Šmid,
  4. razred: Žak Grabljevec, Luka Šket, Nejc Grabljevec,
  5. razred: Luka Šteh.

Cilji in namen tekmovanja so: širjenje znanja in poglabljanje že osvojenih znanj, primerjanje znanja med učenci, odkrivanje in spodbujanje za naravoslovje nadarjenih učencev, spodbujanje in popularizacija eksperimentiranja in motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja naravoslovja.

Dosežki na tekmovanju so spodbujajoči, učenci pa si želijo še veliko dejavnosti, kjer so sami aktivni ter so tako še bolj vedoželjni.

Mentorici: Polona Lampret in Sabina Rozina