Naravoslovni dan drugošolcev in učencev PŠ Temenica

V sredo, 9. 6. 2021, je za učence 2. razreda matične in podružnične šole potekal zadnji naravoslovni dan v tem šolskem letu. Naravoslovni dan je potekal v znamenju poskusov, ki so temeljili na ločevanju in mešanju snovi.

Učenci so dobili  vsa potrebna navodila in pripomočke za samostojno izvajanje posameznih poskusov. Pri tem so se navajali na delo v skupini. Morali so veliko predvidevati in uporabiti svoje predznanje ter spretnosti dobre komunikacije. Uspešno so zapisovali ugotovitve in bili pozorni na pravilno potovanje skupine po postajah ter na usklajeno delovanje vseh članov skupine.

Dan so zaključili s frontalnim poročanjem in primerjanjem ugotovitev posameznih skupin. Učenci so bili nad raznovrstnimi aktivnostmi zelo navdušeni. Svoje znanje in veščine so delili s sošolci v njihovi skupini. Uspešno smo izvedli vse predvidene aktivnosti z nazorno in obširno evalvacijo.