“Mi vsi za lepši (boljši) jutri”

Zdrava šolaNaša šola se je v projekt Slovenske mreže zdravih šol vključila že leta 2019 in s tem pridobila naziv Zdrava šola. Tradicijo sodelovanja smo nadaljevali tudi v v šolskem letu 2021/2022.

Slovenska mreža zdravih šol se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter izvaja preizkušene programe za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socilanem in okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in starše.

Rdeča nit v šolskem letu 2021/2022 je bila: Mi vsi za lepši (boljši) jutri. Želja je bila, da si vsi skupaj prizadevamo izboljšati razmere oz. da skupaj naredimo nekaj dobrega za boljši jutri. Usmerili smo se v zdrave in dobre odnose.

Programi s pomočjo katerih smo krepili telesno, duševno in socialno zdravje, so bili: To sem jaz, Kako šola pristopi pri zasvojenosti s psihoaktivnimi snovmi? Obrazi nasilja v življenju otrok in mladostnikov, Avtizem v družbi – tukaj in sedaj, Smernice za postvencijo v šoli po samomoru, Kaj lahko naredim, da mi bo lažje?

Poleg vključevanja vsebin omenjenih progamov smo imeli poudarek tudi na:

· Telesnih nalogah.

Na razredni stopnji smo imeli minute za zdravje in lepo držo (vaje za raztezanje in lepo držo), ohranili reklreativni odmor za vse učence, minuta za zdravje s tamburinom (tek in dihalne vaje pri odprtem oknu) ter aktivnosti za dobro počutje na delovnem mestu.

· Preženimo korono.

Trudili smo se za dosledno izvajanje previdnostnih ukrepov za zajezitev virusa: razkuževanje rok in pripomočkov, redno in pravilno umivanje rok, zračenje prostorov, pravilna uporaba maske v šolskih prostorih …

Ugotavljamo, da smo zaradi vseh the ukrepov imeli malo oddelkov v karanteni, v večini so zbolevali posamezni učenci. Učenci so se naučili pravilnega ravnanja ob epidemiji.

· Varnost v prometu.

Učenci 1. razreda so se učili pravilnega prečkanja ceste, spoznavali prometne znake, nevarnosti za pešce … Izdelali so maketo okolice šole in znake ter se preizkusili v igri varnega prečkanja ceste.

· Skrb za okolje.

Razvrščali smo odpadke v razredih in jedilnici, aktivno smo sodelovali pri zbiralnih akcijah (papir in zamaški), čistili smo šolsko okolico, obležili smo svetovni dan čebel, posadili smo češnjo ob dnevu medovitih rastlin.

· Delovne navade.

Pri pouku, med odmori in po pouku smo vključevali vsebine o delovnih navdah. Kako lahko tudi učenci v družini prevzemajo določene naloge in s tem poleg razvijanja delovnih navad razvijajo tudi učne navade. Veliko učencev sodeluje pri tutorstvu in prostovoljstvu.

· Zdravstvena vzgoja.

Učenci 3. razreda so izvedli naravoslovni dan z naslovm Vzgoja za zdravje in zobozdravstvo. Poudarek je bil na zdavem načinu življenja (vloga zdrave prehrana in gibanja) ter skrbi za zobe.

· Mladi in stari.

Sodelovanje v celoletnem projektu: Ti meni danes, jaz tebi jutri. Učenci so razvijali empatijo do starostnikov. Druženja, ki smo jih imeli, pa so bila za vse udeležence zelo prisrčna.

Iz vseh the aktivnosti lahko razberemo, da smo se vsi skupaj trudili za dobre medsebojne odnose, dobro počutje na telesnem in duševnem področju ter ohranjanje narave. Ker lahko na teh področjih naredimo še kaj, vodilna misel “Mi vsi za lepši (boljši) jutri“ ostaja tudi za šolsko leto 2022/2023.

Zapisala:

Irena Novak, vodja projekta zdrave šole