Matematične delavnice

Učenci 7. b so imeli naravoslovni dan z naslovom Matematične delavnice v sredo, 18. 4., učenci 7. a pa v četrtek, 19. 4. Skupine, v katerih so bili po trije ali štirje učenci, so bile oblikovane heterogeno. Tako so učenci, ki so na določenih področjih sposobnejši, lahko pomagali drugim v skupini.

Preizkusili so se v različnih matematičnih in logičnih znanjih (sestavljanje tangramov, reševanje sudokujev …). Mnogo nalog so opravljali s pomočjo računalniških programov (npr. z virtualnim bralcem misli). Celotna delavnica je bila zasnovana kot tekmovanje med skupinami.

Učenci so bili z delom zadovoljni. Presenetilo jih je, da je lahko matematika zelo zabavna in uporabna v vsakdanjem življenju; v to jih je prepričala tudi izdelava nogometne žoge iz pravilnih pet- in šestkotnikov.