KD – Prijetno domače

Dr. Marko Gerbec
Dr. Marko Gerbec

Kulturni dan z naslovom Prijetno domače je bil namenjen učencem osmega razreda. Učenci so podrobneje raziskali svojo okolico in poglobljeno znanje predstavili v obliki projektne naloge in kasneje tudi predstavitve. Vse teme pa so bile povezane z reformami Marije Terezije in Jožefa II, kar je tudi del učnega načrta pri zgodovini v osmem razredu. Projektne naloge so  bile vezane na domači kraj. Tri šolske ure so bile namenjene predstavitvam projektnih nalog, ki so jih učenci izdelali mesec poprej. Učenci so s pomočjo drsnic ali pa plakatov predstavili izbrano temo sošolcem. Sledila je ura terenskega dela. S pomočjo  delovnih listov so obiskali najpomembnejše znamenitosti Šentvida pri Stični in poiskali še kakšne skrite kotičke, ki jih je zapisala zgodovina. Zadnja ura pa je bila namenjena analizi celotnega dne. Učenci so se strinjali, da so izvedeli marsikaj novega.  Bili so motivirani za delo, držali so se navodil in usmeritev.

Ali veš?

  • Da se je zgodovina srčne kirurgije pričela pisati v Šentvidu pri Stični. Dr. Marko Gerbec je postavil temelje le-tej in tudi danes obstaja nagrada, ki se imenuje po njem in jo podeljujejo zaslužnim srčnim kirurgom na Slovenskem.
  • Da je kraj starejši kot bolje poznana Stična. Prvi stiški menihi so bivali v Šentvidu pri Stični do izgradnje samostana.
  • Da je v Šentvidu pri Stični delovala ena največjih usnjarn v Kraljevini Jugoslaviji. Družina Lavrič je bila tako premožna, da si je lahko privoščila avto, bazen in stanovanje v Ljubljani.
  • Da je dr. Jože Kastelic raziskal virsko prazgodovinsko mesto, katerega zakladi so sedaj razstavljeni v Narodnem muzeju v Ljubljani.
  • Da se je Valvasor prvič srečal s človeško ribico v bližnji vasici Vir pri Stični.