Geografski teden 2022

Kot narekuje tradicija, je na Osnovni šoli Ferda Vesela tudi v šolskem letu 2021/22 pod mentorstvom učiteljic Jelke Rojec in Nejke Omahen Šikonja potekal geografski teden, in sicer od torka, 19. aprila, do ponedeljka, 25. aprila 2022. Naslov Od kje pride energija? je jasno napovedal letošnjo temo, vire energije in njihovo pridobivanje. Učenci 6. razredov so v šolski avli pripravili nazorno in slikovito razstavo modelov različnih elektrarn: hidroelektrarne, termoelektrarne, jedrske elektrarne, vetrne elektrarne in sončne elektrarne. Modele in spremne opise delovanja elektrarn so si med tednom lahko ogledali vsi učenci šole ter z njihovo pomočjo po želji rešili geografski kviz. Srečni izžrebanec med udeleženci z razredne stopnje, Žiga Perpar iz 5. b, je za nagrado prejel model vetrnice, izžrebanka na predmetni stopnji, Hana Koleša iz 9. b, pa mavrično vzmet.

Letos je prvič v okviru geografskega tedna potekalo novo geografsko tekmovanje. Prijavljeni udeleženci so imeli dva tedna časa, da so se naučili čim več glavnih mest od skupaj 197 držav. Zmagovalka je postala Hana Koleša iz 9. b, ki je v 15 minutah uspešno zapisala kar 111 glavnih mest. Za zasluženo nagrado je dobila solarni model robota, ki ga bo lahko sama sestavila in preizkusila moč delovanja energije sonca.

Sredi tedna so nekateri učenci v šolski avli pripravili zanimiva predavanja o energijskih virih njihovih dobrih oz. slabih plateh. Neža Zupančič iz 7. a je predstavila izkoriščanje energije sonca, pridružil pa se ji je še Jernej Koleša iz 8. a, ki je na modelu, ki ga je izdelal sam, prikazal in razložil delovanje sončnih celic. Razvila se je zanimiva debata o prednostih in slabostih izkoriščanja sončne energije. Maja Šmid iz 9. b pa je predstavila delovanje jedrske elektrarne ter vzroke za eksplozijo v jedrski elektrarni Černobil v Ukrajini leta 1986 in njene posledice.

Učenci so si v šolski knjižnici lahko ogledali razstavo gradiva na temo energije. Še bolj zanimiva pa je Ferdova vetrna elektrarna pred šolo, pravo polje vetrnic na hribčku med šolsko avtobusno postajo in stanovanjskimi bloki. Vetrno polje se bo v prihodnjih tednih še povečalo, opremljeno pa bo s spremnim besedilom, ki ga je pripravila Žana Verbič iz 8. a, da si bodo o pomenu in delovanju vetrne energije lahko prebrali tudi naključni mimoidoči.

V petek, 22. 4. 2022, je Zemlja praznovala svoj rojstni dan. Na njen praznik so se učenci spomnili z napisom in predstavitvijo v šolski avli, drevesa v okolici šole pa so dobila »oči«, ki jih je žal hitro odplaknilo močno deževje. Hvaležna je bila tudi za torkovo pobiranje smeti, grabljenje in pometanje.

Geografski teden je uspešno za nami, razmislek o Zemlji, virih in surovinah, ki nam jih ponuja, ter načinu njihovega izkoriščanja, pa ostaja …