Dokazali vztrajnost, izkazali dobrodelnost

Šentviško gasilsko društvo je minulo soboto že tretjič organiziralo zanimiv dogodek za vse ljubitelje rekreacije in novih doživetij. Več kot štiristo aktivnih udeležencev se je spopadlo s tekom preko številnih ovir na osemkilometerskem poligonu, domiselno speljanem po krajevnih poljskih in gozdnih poteh. Obširno poročilo o dogodku si lahko ogledate na spletnih straneh občine Ivančna Gorica.

Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični se organizatorjem Avirateka 2015 še posebej zahvaljuje za dobrodelnost, saj so velik del sredstev, zbranih s prijavnino, namenili domači šoli kot pomoč pri izgradnji dvigala za gibalno ovirane učence, kar je nova šolska pridobitev v letošnjem šolskem letu. Vodilu organizatorjev šentviškega Avirateka »Dokazujemo vztrajnost, izkazujemo dobrodelnost« skušamo slediti tudi na šentviški šoli.