Dan šole – 19. 5. 2023

Naša šola  v skladu s 7. členom  Pravilnika o šolskem koledarju (3. odstavek), organizira Dan šole, ko so učenci sicer prosti pouka, vendar doma izvedejo dejavnosti iz predlaganega nabora:

  • učenci opravljajo naloge iz programa Zlati sonček (1. do 3. razred),
  • učenci opravljajo naloge iz programa Krpan (4. do 6. razred),
  • učenci vadijo spretnostno vožnjo s kolesom doma, v primeru, da imajo spremstvo odrasle osebe pa tudi v domačem okolju (5. razred),
  • učenci se pripravljajo na športni dan iz atletike (6. do 9. razred),
  • učenci glede na zmožnosti obiščejo knjižnico v Ivančni Gorici in si tam izposodijo dela po svoji izbiri ter ga preberejo ((1. do 9. razred),
  • učenci, ki se bodo udeležili podružničnih šol likovno ustvarjajo in izdelajo darila za sovrstnike (1. in 2. razred PŠT),
  • predlagamo tudi, da učenci ta dan izkoristijo za utrjevanje znanja, ki se bo ocenjevalo v prihodnjih tednih, dokončajo projektne naloge, izdelke, plakate, idr.
  • ker se približuje tudi čas valete, predlagamo, da učenci 9. razreda opredelijo še podrobnosti, ki se jih na srečanjih do sedaj še niso dogovorili in imajo pripravljene za naslednje srečanje.

Nabor dejavnosti je skladen z LDN in vsebinami projektov za šolsko leto 2022/23. Poudarjene so dejavnosti s področja gibanja, ki jih bomo zasledovali tudi v prihodnjem šolskem letu ter področja branja, ki je ena od prioritetnih nalog projektne skupine za razvijanje bralne pismenosti.

Dan šole je bil skladno z LDN predstavljen in sprejet na pedagoški seji celotnega učiteljskega zbora, z njim so bili seznanjeni člani Sveta staršev, sprejeli so ga člani Sveta zavoda, seznanjeni pa so bili tudi učenci in starši na začetku šolskega leta.

Zaposleni šole imajo ta dan deloven in bodo v okviru izobraževalnih dejavnosti obiskali Pedagoško fakulteto v Kopru, se udeležili predavanja na temo Inkluzije in dela z nadarjenimi učenci, obiskali bomo tudi Center ustvarjalnosti in nadarjenosti ter spoznavali posebnosti Slovenske istre.