Arhivi Kategorije: obvestila

Spoštovani starši!

S prihodom pomladi je vse več aktivnosti, veselja ter razposajenosti med učenci. Običajno se pojavljajo tudi različni »trendovski« predmeti in rekviziti, ki so za učence lahko neprimerni in tudi nevarni. V zadnjem obdobju v šolo vse več učencev prinaša »rolko« (penny board), s katero se prevažajo ter izvajajo različne elemente, ki so ob padcih boleči, zato so podvrženi veliki verjetnosti poškodbe. Starši, prosimo vas, da učenci v šolo ne prinašajo predmetov, ki jih pri pouku ne potrebujejo in v šolo tudi ne sodijo.  V skladu s šolskimi pravili šola za morebitne posledice nespoštovanja Hišnega reda ne prevzema odgovornosti.

Obvestilo o ukrepih v zvezi z odpravo radona v šolskih prostorih

V sodelovanju z Občino Ivančna Gorica in Zavodom za gradbeništvo Slovenije ter ustreznimi službami na državni ravni smo v zaključni fazi odprave težav z radonom v POŠ Temnica in na matični šoli v učilnici 117. Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) je na podlagi meritev, ki jih je izvedel Zavod za varstvo delavcev, opravil gradbeni poseg in namestil ustrezno tehnično opremo.  Iz poročila je razvidno, da so delavci ZAG pod temeljno ploščo šole zavrtali vrtino, v katero so namestili odsesovalno napravo. Po priključitvi odsesovalne naprave in namestitvi kontrolnih merilnih naprav je iz poročila še razvidno, da je bil poseg uspešen in je vrednost radona padla pod dovoljeno vrednost. Trenutno Zavod za varstvo delavcev, ki je uradno pooblaščena organizacija za merjenje vrednosti radona, opravlja zaključne meritve. Te bodo podlaga za zaključek inšpekcijskega postopka. O dogajanju vas bomo sproti obveščali.

Donacija in prevzem zbornika

Spoštovani!

Posredujemo vam obrazec, na podlagi katerega lahko donirate sredstva in naročite Zbornik ob 232-letnici šolstva v Šentvidu pri Stični in 50-letnici obstoječe šolske zgradbe. Na podlagi vašega vrnjenega izpolnjenega obrazca vam bomo posredovali zbornik, donacijo pa boste nakazali preko položnice za poravnavo mesečnih stroškov vašega otroka. Zbornik lahko na podlagi izpolnjenega obrazca tudi osebno dvignete v tajništvu šole.

Obrazec donacije

Obvestilo o radonu v šolskih prostorih

Obveščamo vas, da smo zaradi presežene vrednosti radona v šolskih prostorih, na predlog Zavoda za varstvo pri delu, ponovno namestili kontrolne merilnike za merjenje koncentracije radona. Merilniki so nameščeni v učilnici 115, 116, 117 in 206. V naslednjih dneh bo opravljena tudi meritev izvora radona, ki bo podlaga za dokončno sanacijo radona v šolskih prostorih.

Obvestilo o radonu v šolskih prostorih

Od strani Zavoda za varstvo pri delu (ZVD) smo prejeli Poročilo o meritvah koncentracije radona v šolskih prostorih. Meritve je omenjena organizacija opravila v osmih prostorih od 7. 1. do 12. 2. 2016. Pokazale so povečane koncentracije radona v dveh prostorih. V učilnici 117 je izmerjena koncentracija radona sedaj 667 Bq/m3 (predhodna meritev, ki je bila opravljena pomladi 2015, je bila izmerjena količina 1100 Bq/m3)). Povečano koncentracijo je bilo zaznati tudi v POŠ Temenici 511 Bq/m3 (predhodna meritev 415 Bq/m3). Preberi več Obvestilo o radonu v šolskih prostorih

Alergeni v prehrani

V soboto, 13. decembra 2014, sta stopili v veljavo:

  • Uredba (EU), št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta  z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom in sprejete spremembe  ter
  • Uredba o izvajanju uredbe (EU) o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom (Ur. l. RS, št. 6/14).

Preberi več Alergeni v prehrani