Spoštovani starši!

S prihodom pomladi je vse več aktivnosti, veselja ter razposajenosti med učenci. Običajno se pojavljajo tudi različni »trendovski« predmeti in rekviziti, ki so za učence lahko neprimerni in tudi nevarni. V zadnjem obdobju v šolo vse več učencev prinaša »rolko« (penny board), s katero se prevažajo ter izvajajo različne elemente, ki so ob padcih boleči, zato so podvrženi veliki verjetnosti poškodbe. Starši, prosimo vas, da učenci v šolo ne prinašajo predmetov, ki jih pri pouku ne potrebujejo in v šolo tudi ne sodijo.  V skladu s šolskimi pravili šola za morebitne posledice nespoštovanja Hišnega reda ne prevzema odgovornosti.