Šolsko tekmovanje iz angleščine (8. r)

Šolsko tekmovanje iz angleščine za učence 8. razreda smo v okviru projekta Jeziki in mostovi na naši šoli v letošnjem šolskem letu 2017/2018 organizirali prvič (16.10.2017), sicer pa poteka pod okriljem Slovenskega društva učiteljev angleškega jezika IATEFL Slovenija in naloge so precej zahtevne, saj preverjajo bralno razumevanje, besedišče, rabo jezika in pisno sporočanje na dokaj visoki ravni angleščine. Letošnja tema, na katero so bile vezane vse naloge, je bila: Slovenci in šport – država z največ medaljami na prebivalca.
Vsem učencem 8. razreda se zahvaljujem za sodelovanje in jim v olimpijskem duhu ”Važno je sodelovati in ne zmagati” sporočam, da bodo prav vsi prejeli priznanje oz. pohvalo za sodelovanje na šolskem tekmovanju iz angleščine, ki ga bo pripravilo Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika IATEFL Slovenija.
Na tekmovanju sta se najbolje odrezala Martina Šmid, 8.b in Jon Vinšek, 8.a, ostali udeleženci tekmovanja pa so bili: Benjamin Kutnar, 8.a, Mirjam Zvonar, 8.b, Vanja Pevc, 8.b, Nik Janoš, 8.a, Neža Zoe Perklič, 8.a, Alenka Fajdiga, 8.a, Aljaž Radovan, 8.a, Kristina Črnič, 8.b, Anže Jeras, 8.a, Miha Čebular, 8.b in Gregor Zaletel, 8.a.

Jana Zupanc