Vzgoja za zdravje in zobozdravstvena vzgoja na razredni stopnji

Učenci razredne stopnje matične šole in PŠ Temenica so imeli v mesecu oktobru naravoslovni dan z naslovom Vzgoja za zdravje in zobozdravstvena vzgoja. Naravoslovni dnevi so potekali od 8. do vključno 15. oktobra 2018.

Dejavnosti so izvaja medicinske sestre ZD Ivančna Gorica: Beti Jurkovič Logar (prvo triletje  – vzgoja za zdravje), Darja Dolničar (drugo triletje – vzgoja za zdravje) in Bernarda Horvat (zobozdravstvena vzgoja).

Učenci so dan povečini začeli s predavanjem o vzgoji za zdravje. Spoznavali so različne teme, odvisno od starosti otrok:

  1. razred: zdrave navade,
  2. razred: osebna higiena,
  3. razred: zdrav način življenja – zdrava prehrana,
  4. razred: nesreče in preprečevanje poškodb,
  5. razred: droge in zasvojenost.

Pogovarjali so se tudi o cepljenju in poudarili pomen skrbi za zdravo telo (dovolj spanja, športna aktivnost, ustrezna prehrana in telesna higiena). V nadaljevanju je sledila še zobozdravstvena vzgoja. Učenci so poslušali, kako pomembno je čiščenje zob. Ponovili so tudi pravilno držo ščetke in natančno čiščenje oz. ščetkanje zob. Čistočo zob so preverili s pomočjo vijolične tabletke. Letos so bili rezultati bolj spodbudni. Mesečno bo potekala tudi nenapovedana kontrola čistoče zob, saj so učenci vključeni v Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani.

Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani je med slovenskimi osnovnošolci že dobro utečen preventivno naravnan program. Z omenjeno akcijo spodbujamo učence k rednemu umivanju zob in jih preventivno vzgajamo, da razvijejo odnos in odgovornost do lastnega zdravja. Tako sta vzgoja za zdravje in zobozdravstvena vzgoja aktivna procesa učenja za boljše zdravje in zmanjšanje neenakosti v zdravju otrok in mladostnikov.

V zaključnem delu so učenci ustvarjali povzetke in usvojeno znanje zapisali v zvezke. Naravoslovni dan je hitro minil, saj so bili učenci za delo motivirani in zelo vedoželjni. Vsi pa si želimo, da bomo s skupnimi močmi bolj uspešni pri osveščanju otrok in njihovih staršev o tem, kako zelo pomembni so zdravi zobje za zdravje našega celotnega organizma.