Vzgoja za zdravje in zobozdravstvena vzgoja na razredni stopnji

Učenci razredne stopnje matične šole in PŠ Temenica so proti koncu meseca septembra izvedli naravoslovni dan z naslovom Vzgoja za zdravje in zobozdravstvena vzgoja. Dejavnosti sta vodili medicinski sestri ZD Ivančna Gorica Beti Jurkovič Logar (vzgoja za zdravje) in Bernarda Horvat (zobozdravstvena vzgoja).

Vzgoja za zdravje in zobozdravstvena vzgoja sta aktivna procesa učenja za boljše zdravje in zmanjšanje neenakosti v zdravju otrok in mladostnikov. Učenci so spoznavali različne teme, prilagojene njihovi starosti.

Tako so se seznanili z zdravimi navadami in zdravim načinom življenja. Poglobili so znanje o dobrih življenjskih navadah, kot so: zdrava prehrana, dovolj tekočine, gibanja in spanja, skrb za osebno higieno, preventivna cepljenja, redni obiski zdravnika in zobozdravnika. Praktično so izvedli pravilno umivanje rok ter ravnanje z obrazno zaščitno masko.

 Podrobno so spoznavali, kako pomembna je dobra ustna higiena. S pomočjo modela čeljusti so ponovili pravilno in natančno ščetkanje zob. Ob tem so zaključili, da so zdrave navade zelo pomembne, zato jih je potrebno vsakodnevno upoštevati.

V zaključnem delu so učenci ustvarjali povzetke in usvojeno znanje zapisali v zvezke. Ugotovili so, da je zelo težko imeti vseskozi čiste roke. Prav zato je osebna higiena nujna, saj se tako zmanjša verjetnost okužb in virusnih obolenj.

.