Vzgoja za zdravje in zobozdravstvena vzgoja na razredni stopnji

Učenci razredne stopnje matične šole in PŠ Temenica so v mesecu oktobru izvedli naravoslovni dan z naslovom Vzgoja za zdravje in zobozdravstvena vzgoja. Naravoslovni dnevi so potekali od 5. do vključno 12. oktobra 2020. Dejavnosti sta izvajali medicinski sestri ZD Ivančna Gorica Beti Jurkovič Logar (vzgoja za zdravje) in Bernarda Horvat (zobozdravstvena vzgoja).

Vzgoja za zdravje in zobozdravstvena vzgoja sta aktivna procesa učenja za boljše zdravje in zmanjšanje neenakosti v zdravju otrok in mladostnikov. Učenci so spoznavali različne teme, odvisno od starosti otrok, še posebej so bile poudarjene vsebine, ki preprečujejo širjenje okužb s koronavirusom.

  • Kašljamo in kihamo v rokav oz. pravilna higiena kašlja.
  • Upoštevamo varnostno razdaljo vsaj 1, 5 metra.
  • Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
  • Redno in temeljito si umivamo roke, uporabimo tudi razkužila.
  • V zaprtih prostorih nosimo masko.
  • Redno zračimo prostore.
  • Poskrbimo za zdravo prehrano.
  • Se športno udejstvujemo in pazimo na pravilno držo.
  • V primeru bolezenskih znakov in simptomov ostanemo doma in pokličemo zdravnika.

Učenci so spoznavali, kako pomembno je čiščenje zob. Ponovili so, kako se pravilno in natančno čisti oz. ščetka zobe. Zaradi omejitev in priporočil NIJZ-ja se letos ne bo izvajalo medrazredno Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani. Vseeno pa bomo učence spodbujali k rednemu umivanju zob in jih preventivno vzgajali, da razvijejo odnos in odgovornost do lastnega zdravja.

V zaključnem delu so učenci ustvarjali povzetke in zapisali usvojeno znanje v zvezke. Ugotovili so, da je zelo težko imeli vseskozi čiste roke, zato je osebna higiena zelo pomembna, saj se tako zmanjša verjetnost okužb in virusnih obolenj.

V ponedeljek, 12. oktobra 2020, pa so nekateri učenci doživeli še posebno doživetje, saj so v okviru naravoslovnih vsebin obiskali planetarij v šolski telovadnici. Spoznali so planete, občudovali ozvezdja, ugotavljali, zakaj nastanejo letni časi ter koliko časa traja en dan.