Svetovni dan učiteljev: Brez učiteljic in učiteljev ni izobraževanja

»S svetovnim dnevom učiteljev se spominjamo 5. oktobra 1966, ko so bila na posebni medvladni konferenci v organizaciji Unesca in Mednarodne organizacije dela (ILO) sprejeta Priporočila o položaju učiteljev. V tem pomembnem dokumentu so jasno določene pravice in dolžnosti vzgojiteljev in učiteljev, poudarjeno pa je tudi, kakšen položaj bi ti morali imeti v družbi glede na pomembnost in zahtevnost dela, ki ga opravljajo. Prav tako je v priporočilih opredeljena odgovornost vlad, da morajo zaposlenim v vzgoji in izobraževanju ter organizacijam, v katerih se združujejo in jih te zastopajo, omogočiti sodelovati pri odločanju o zanje pomembnih vprašanjih. Odločitev o 5. oktobru kot svetovnem dnevu vzgojiteljev in učiteljev je bila sprejeta na Mednarodni konferenci o izobraževanju leta 1993 v Ženevi, obeležujemo pa ga od leta 1994.«

Letošnji svetovni dan učiteljev poteka pod geslom “Brez učiteljic in učiteljev ni izobraževanja”. Dostop do kakovostnega izobraževanja je temeljna človekova pravica, prav tako pa je izobraževanje ključnega pomena za uspešnejše spoprijemanje z največjimi izzivi našega časa. A v številnih državah učitelji in učiteljice zapuščajo poklic, obenem pa se za pedagoško delo odloča vse manj mladih. S skrajno zaskrbljujočim položajem na tem področju smo soočeni tudi v naši državi.

A kljub spoprijemanju z največjim izzivom trenutnega stanja….. Nihče nam ne more vzeti zavedanja, da opravljamo najboljši poklic na svetu, ker smo pri svojem delu zmeraj v stiku s prihodnostjo.

Iskrene čestitke ob 5. oktobru – svetovnem dnevu učiteljev!