“Šolske knjižnice so zakon!”

Oktober 2015, mednarodni mesec šolskih knjižnic

Na pobudo Mednarodnega združenja šolskih knjižničarjev (IASL – mšk_slikaInternational Association of School Librarianship; http://www.iasl-online.org/) in Sekcije za šolske knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije smo se na naši šoli tudi letos pridružili praznovanju in promociji šolskih knjižnic.

Središče letošnjega gesla “ŠOLSKE KNJIŽNICE SO ZAKON!” opozarja na pomen šolskih knjižnic. Le-te so nujno potrebne pri razvoju učnih spretnosti in kritičnega mišljenja. Šolski knjižničarji sodelujejo pri poučevanju, razvijanju učnih strategij, različnih vrst pismenosti, pri razvijanju kritičnega mišljenja in ostalih kompetenc, ki so potrebne za delovanje v današnji družbi. Praznovanje mednarodnega meseca šolskih knjižnic pa opozarja na široko paleto dejavnosti, s katerimi knjižnice učence in starše opremljajo za življenje.

Leta 1999 so knjižničarji začeli praznovati svoj mednarodni dan na četrti ponedeljek v oktobru, v Sloveniji smo ga prvič praznovali leta 2007, 22. oktobra. Do sedaj je mesec šolskih knjižnic potekal pod različnimi gesli: 2007 – Učenje – okrepljeno z energijo šolske knjižnice; 2008 – Pismenost in učenje v tvoji šolski knjižnici; 2009 – Šolske knjižnice: panorama, zgodba zgodb; 2010 – Odprtost raznovrstnim izzivom – to so šolske knjižnice; 2011 – Šolske knjižnice opolnomočajo učence za življenje; 2012 – Šolske knjižnice – vez med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo; 2013 – Šolske knjižnice: vstop v življenje; 2014 – Šolske knjižnice: srce šole.

Učenci Osnovne šole Ferda Vesela so z načrtovanimi dejavnostmi meseca šolskih knjižnic začeli v prvih dneh oktobra. Najprej so o njem poročali v oddaji šolskega radia; predstavili so njegov pomen, cilje in aktivnosti. Skozi cel oktober so potekala branja v nadaljevanjih – letos v družbi čavknjene čarovnice nizozemske pisateljice Hanne Kraan.
V ustvarjalnih delavnicah so učenci poskrbeli za nov nabor lepih knjižnih kazalk, ki bodo obiskovalcem v pomoč pri znajdenju na knjižnih policah.
Knjižni bazar, poimenovan KnjigOkrog, s katerim smo začeli v lanskem šolskem letu, je v mesecu šolskih knjižnic doživel uspešno nadaljevanje. Pri menjavi knjig z domačih knjižnih polic so sodelovali učenci od 3. do 9. razreda in tudi nekateri učitelji. Pester nabor knjižnih naslovov in zvrsti je poskrbel za vse bralne okuse.