Razvojno-raziskovalni projekt o spoznavanju in sprejemanju drugačnosti “Korak k Sončku”

V šolskem letu 2021/22 so se mlajši učenci vključili v razvojno-raziskovalni projekt Korak k Sončku, v katerem so sodelovali skozi celotno šolsko leto.

V projektu sodelujemo z Zvezo Sonček, ki ga podpira tudi Zavod za šolstvo RS.

Namen pridružitve k projektu Korak k Sončku je bil, da učencem preko vzgojno-izobraževalnega procesa približamo pojem drugačnosti, odgovornosti, razvijamo vrednote, spodbujamo pozitiven odnos do drugačnosti, oblikujemo strpno družbeno in socialno klimo. V okviru projekta smo učence poskušali bolje opremiti z zavedanjem in veščinami sprejemanja drugačnosti okoli nas in širše v družbi.

Vse mentorice smo poskušale temo drugačnosti in strpnosti vnesti v čim več vsebin našega učnega načrta. S tematiko drugačnosti smo se spoznavali na različne načine tekom celotnega šolskega leta. Veliko smo prebirali pravljice, se o prebranem pogovarjali, odigrali različne  vloge, likovno in literarno poustvarjali, se igrali socialne igre, razveselili starejše … Nastali so zanimivi utrinki.