Raziskovali so življenje na travniku

V četrtek, 23. maja 2019, so učenci drugih razredov izvedli naravoslovni dan travnik spomladi. Najprej so se v učilnici seznanili s potekom dejavnosti in ponovili življenjska okolja, ki so jih že spoznali. Nato so se preko zanimive nekajminutne francosko animacije Miniscule vživeli v življenje nekaterih žuželk. Sledilo je delo v skupinah, kjer so pokazali znanje v sodelovanju, razdelitvi del ter hkrati samostojnem raziskovanju. Med delom so spoznavali živa bitja na travniku, tj. cvetlice, trave in živali. Najbolj so jih navdušile živali, ki so se ujele v pasti. Te so si podrobneje ogledali pod povečevalnim steklom. Sledil je povzetek v učilnici. Dan so zaključili v raziskovalnem duhu ter navdušeni nad opazovanjem. Ugotovili so, da vsak dan hodijo med mnogimi živimi bitji, ki jih niti ne opazijo. Želimo, da bo njihova zaznava teh živih bitij odslej boljša.