Prvi sestanek šolske skupnosti

V torek, 24. oktobra, ob 12.30 se je v učilnici 215 začel letošnji prvi sestanek šolske skupnosti. Na njem so predstavniki oddelčnih skupnosti izvolili svojo predsednico, ki je v tem šolskem letu Hana Kavšek iz 9. b, podpredsednika pa sta postala Zala Vidic iz 9. a in Nik Janoš iz 8. a. Prisotni so spregovorili o problematiki prevelike porabe papirnatih brisač. Sklenili so, da bodo učenci pri porabi brisač v naslednjem mesecu pozorno spremljali svoje sošolce, o opažanjih poročali na razrednih urah, predlagali pa so tudi ukrepe za kršitelje. Sredi decembra bodo o izvajanju sklepov in svojih ugotovitvah poročali učiteljicama mentoricama šolske skupnosti.

Na dnevnem redu je bila tudi problematika izginjanja bucik z oglasnih desk. Učenci so poročali o konkretnih kršiteljih in sklenili, da morajo le-ti odnesene bucike čim prej vrniti. Ker v tem šolskem letu izginjajo tudi copati vrtčevskih otrok, so predstavniki razredov zaključili, da morajo učenci, ki o tem karkoli vedo ali vidijo učence, ki skrivajo tujo lastnino, o takšnem početju nemudoma obvestiti učitelje. Enako velja tudi za gasilne aparate, s katerih občasno izginjajo varnostni zatiči.

Učenci so govorili tudi o šolski prehrani. Sklenili so, da v tednu po jesenskih počitnicah imenujejo skupino treh učencev, ki bo skupaj z učiteljico Sonjo Škof poskusno pripravila jedilnik za en šolski teden. Predstavniki oddelkov so predlagali še, da se v zgornji avli postavi koš za biološke odpadke. Udeleženci sestanka bodo sošolce spomnili tudi na začetek zbiranja predlogov za pustne maske, ki pa jih oddajo svojim razredničarkam.

Srečanje se je zaključilo ob 13.30.

Ana Barbara Poljšak, 9. b