Skoči na glavno vsebino

Šola v naravi

V šoli v naravi se pedagoški proces, ki poteka v šoli, nadaljuje in nadgrajuje; realiziramo nekatere cilje učnega načrta ter cilje dni dejavnosti. Gre za večdnevni proces prepletanja vzgajanja in izobraževanja, ki temelji na medsebojnem povezovanju vsebinskih in organizacijskih delov v celoto. Učenci 4. razreda se udeležijo plavalne šole v naravi, šestošolci in osmošolci se udeležijo zimske šole, v okviru katere se učijo smučanja. Za 9. razred naravoslovno-družboslovno šolo v naravi.

V okviru ŠVN skušamo poleg učnih razvijati predvsem naslednje cilje:

  • razvijanje samostojnosti in neodvisnosti,
  • razvijanje pozitivnega odnosa do okolja,
  • uspešno vključevanje v skupinsko delo,
  • samostojno učenje in samopreverjanje.

 

 

6.

Trije Kralji

(Pohorje)

Zimska šola v naravi

(pet dni smučanja)

9. 1. 2023–13. 1. 2023

Karla Oven

Katja Peršak

Amela Abdijanović

Jernej Rozman

Tomaž Eržen

Veronika Zajc

Simona Kodra Kadunc

študent/spremljevalec

8.

Trije Kralji

(Pohorje)

 

Zimska šola v naravi

(pet dni smučanja)

 

5. 12. 2022–9. 12. 2022

Sabina Rozina

Jernej Rozman

Mateja Lesjak

Martina Zajc

Veronika Zajc

študent/spremljevalec

 

9.

CŠOD Fiesa

(Breženka)

Naravoslovna šola v naravi (pet dni) 3. 10. 2022–7. 10. 2022

Nina Pavlin

Karla Oven

Ana Dejak

Dominik Jakšič

 

 

4.

ADRIA ANKARAN HOTEL & RESORT (Ankaran)

Plavalna šola v naravi

(pet dni plavanja)

19. 6. 2023.–23. 6. 2023

Martina Zajc

Bojana Iljaž

Vida Bregar Tomažič

Jana Šetina Tomažič

Tomaž Eržen

zunanja plavalna učitelja

7. CŠOD Kranjska Gora Naravoslovna šola v naravi 24. 4.–26. 4. 2023

Martina Jurkovič

Jelka Rojec

Manja Slak

Šola v naravi je del obveznega programa, ki ga šola ponudi učencem. Za učence, ki se šole v naravi ne bodo udeležili, bomo organizirali pouk v šoli. Starši finančno pokrijejo nastanitev, morebitne vstopnice ali delavnice, uporabo bazena, smučarske karte oziroma dogovorjene dodatne dejavnosti. V primeru treh otrok iz iste družine, ki imajo v enem letu vsi ŠVN, na podlagi oddane vloge najdražjo pokrije šolski sklad. V primeru istih pogojev z dvema otrokoma pa sklad pokrije eno tretjino dražje ŠVN. Starši vlogo oddajo vodji UO Šolskega sklada. Sofinanciranje plavalne šole v naravi, ki jo krije MIZŠ za učence socialno šibkejših družin, je mogoče tudi na podlagi vloge, ki jo starši oddajo šolski komisiji za socialne zadeve.

Dostopnost