ŠolA v naravi

V šoli v naravi se pedagoški proces, ki poteka v šoli, nadaljuje in nadgrajuje. Gre za večdnevni proces prepletanja vzgajanja in izobraževanja, ki temelji na medsebojnem povezovanju vsebinskih in organizacijskih delov v celoto. Učenci 4. razreda se udeležijo plavalne šole v naravi, šestošolci se udeležijo zimske šole, v okviru katere se učijo smučanja. Za 8. razred pa organiziramo naravoslovno-družboslovno šolo v naravi.
V lanskem šolskem letu zaradi izrednih razmer covida-19 ni bila realizirala plavalna šola za četrtošolce, zato jo bomo realizirali v tem šolskem letu.

V okviru ŠVN realiziramo nekatere cilje učnega načrta ter cilje dni dejavnosti. Prednost šole v naravi v primerjavi s klasičnim poukom je izkustveno in doživljajsko učenje ter večdnevno kontinuirano delo v sproščenem in spodbudnem vzdušju.
V okviru ŠVN skušamo poleg učnih razvijati predvsem naslednje cilje:
– razvijanje samostojnosti in neodvisnosti,
– razvijanje pozitivnega odnosa do okolja,
– uspešno vključevanje v skupinsko delo,
– samostojno učenje in samopreverjanje.

RAZRED

DOM,

KRAJ

VSEBINA TERMIN

VODJA

SPREMLJEVALCI

6.

Trije Kralji

(Pohorje)

Zimska šola v naravi

(5 dni smučanje)

11. – 15. 1. 2021

Karla Oven

 

8.

CŠOD Štrk

5 dni

Naravoslovna šola v naravi

15. – 19. 2.

2021

Barbara Kostrevc
5.

Žusterna

(Koper)

Plavalna šola v naravi

(5 dni plavanje)

1. sk (5.r)

10. – 14. 5. 21

Karla Oven

Vida Bregar Tomažič

Polona Habič Rus

Aleš Mihovec

4.

Žusterna

(Koper)

Plavalna šola v naravi

(5 dni plavanje)

2. sk (4.r)

14. – 21. 5. 21

Martina Zajc

Polona Lampret

Bojana Iljaž

Šola v naravi je del obveznega programa, ki ga šola ponudi učencem. Za učence, ki se šole v naravi ne bodo udeležili, bomo organizirali pouk v šoli.
Starši bodo poleg nastanitve na izbrani lokaciji izvedbe šole v naravi oziroma tabora plačali še morebitne vstopnine za oglede ali delavnice, uporabo bazena, smučarske karte oziroma dogovorjene dodatne dejavnosti. Za organizirane šole v naravi sredstva prispevajo starši, učenci s humanitarnimi zbiralnimi akcijami in delno tudi lokalna skupnost.

Pot znanja in dobrih odnosov.

Dostopnost