Skoči na glavno vsebino

Izobraževanje na daljavo

ORGANIZACIJA POUKA NA DALJAVO

 1. Pouk bo za vse učence OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični potekal po enotnem komunikacijskem sistemu Microsoft Teams.
 2. V spletnih učilnicah bodo gradiva za tedensko obveznost dostopna najkasneje do ponedeljka, 5. 4. 2021, do 17. ure.
 3. Učenci pri organizaciji učenja in dela upoštevajo urnik razreda, urnik videokonferenc in razmere doma. Pri videokonferencah priporočamo upoštevanje bontona, ki vključuje tudi prižgano kamero.
  Preverjali bomo prisotnost in odzivnost učencev. Odsotnosti in neodzivnosti bomo beležili.
 4. Učenci od 1. do 5. razreda vstopajo v spletne učilnice s pomočjo odrasle osebe.
  Učenci od 6. do 9. razreda lahko v spletne učilnice dostopajo samostojno.
 5. Za učence od 1.-3. razreda bo v šoli organizirano nujno varstvo (ne pouk) samo za starše v kritični infrastrukturi in s potrdilom. Obvezna je prijava v spletni obrazec na šolski spletni strani. Za prehrano bo poskrbljeno.
 6. Prevzem toplih obrokov na matični šoli bo možna po predhodnem naročilu na spletni strani šole.
 7. Zadolžitve, dogovore, naloge učenci redno oddajajo v pregled učiteljem.
 8. Posamezne učence od 6. do 9. razreda, ki se ne bodo odzivali v rokih za oddajo nalog in v načrtovanih videokonferencah, bomo osebno pozvali k delu, obvestili razrednika in starše.
 9. V težavah se učenci posvetujejo med seboj, nato kontaktirajo učečega učitelja, razrednika, svetovalnega delavca.
 10. Zaposleni v šoli bomo po najboljših močeh in zmožnostih sodelovali pri razrešitvi problematike, ki bo nastala v času izobraževanja na daljavo.
 11. Učencem želimo, da z odgovornostjo, vztrajnostjo in zaupanjem krepijo samodisciplino in pot k zastavljenemu cilju. Pri tem naj upoštevajo pomen zdravega telesa, ki naj mu namenijo dovolj gibanja, vode in zdrave prehrane.

URNIK VIDEOKONFERENC

Na povezavi si lahko ogledate urnik videokonferenc (dodan 6. 4.).
Ažuren urnik pa je učencem viden v učilnici MS Teams (potrebna prijava), od koder do videokonferenc tudi dostopate.

Dostopnost