Prijava in odjava prehrane

Starši prijavijo učenca na prehrano za celo šolsko leto na obrazcu. Prijava učenca na šolsko prehrano, vse morebitne spremembe (prijave, odjave) zaradi bolezni, spremembe urnika ipd. pa urejajo sproti preko telefona v tajništvu šole, osebno ali preko šolske spletne strani (spletni obrazec).

Posamezni obrok za odsotnega učenca so dolžni starši pravočasno odjaviti, in sicer najkasneje do 8. ure zjutraj za tekoči dan.

Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja na športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih v okviru šole, odjavi nosilec dejavnosti.

Učencu bo posamezni obrok zagotovljen, če bodo starši ali učenec do 8. ure na dan vrnitve v šolo le-to sporočili v tajništvo šole. V kolikor starši posameznega obroka ne odjavijo pravočasno, plačajo polno ceno obroka.