Šolska prehrana

V šoli se zavedamo pomena uravnotežene prehrane za zdravje odraščajočega organizma, tako glede psihičnih kot fizičnih sposobnosti. Zato smo se odločili, da na tem področju staršem in učencem priskočimo na pomoč in jim ponudimo pester izbor prehranskih obrokov. Posebej poudarjamo pomen zajtrka za uspešen začetek delovnega dne, na kar ima vsekakor največji vpliv družina s primernim odnosom do hrane in prehranjevanja.

Svet zavoda je na svoji seji 28. 9. 2012 sprejel pravilnik šolske prehrane, v katerem je zapisano, da vsa vprašanja v zvezi s prehrano rešuje Komisija za šolsko prehrano, ki jo sestavljajo:

  • Sonja Škof, vodja šolske prehrane,
  • članica Irena Novak, šolska svetovalna služba,
  • članica Lidija Oštir, predstavnica razredne stopnje,
  • članica Anica Vozel, predstavnica predmetne stopnje,
  • Darja Krznar, vodja prehrane in ZHR v Vrtcu Ivančna Gorica,
  • član Silvo Kastelic, vodja kuhinje,
  • član Rok Štrempfelj, predstavnik staršev.

V šoli tako pripravljamo in ponujamo naslednje obroke:

 – Zajtrk je namenjen zlasti učencem, ki so vključeni v jutranje varstvo, pa tudi vsem ostalim, ki ne zajtrkujejo doma. Na voljo je vsak dan od 7.00 do 7.25.

– Dopoldanska malica, ki naj bi jo imeli praviloma vsi učenci, poteka od 9.05 do 9.25.

– Kosilo je na voljo med 11.30 in 13.15. Čas odmora za kosilo od 12.40 do 12.55 je namenjen učencem, ki nadaljujejo pouk 7. šolsko uro.

– Popoldanska malica je namenjena učencem podaljšanega bivanja in tudi učencem, ki pouk nadaljujejo z izbirnimi predmeti ali interesnimi dejavnostmi. Na voljo je med 14.00 in 14.20.

– Sadni obrok je na voljo dvakrat tedensko; ob torkih za vse učence (subvencija Ministrstva za kmetijstvo), ob petkih pa za učence, ki so nanj posebej naročeni.

– Napitek v obliki vode ali hladnega sadnega nektarja je na voljo vsem učencem, ki so nanj naročeni, in sicer v jedilnici v odmorih (razen med malico) in po 13.15.

– Dietna prehrana se zagotavlja učencem z zdravstvenimi težavami na podlagi zdravniškega potrdila in predpisane diete.

V okviru projekta Tradicionalni slovenski zajtrk bomo tudi letos organizirali zajtrk za vse učence šole; poudarek bo na prehranskih artiklih iz lokalnega okolja.

Pri načrtovanju prehrane v šoli upoštevamo smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

Obrok: zajtrk dop. malica kosilo pop. malica napitek sadje
CENA 0,44 0,80

1,77[1]

1,98[2]

0,44 2,60    (mesečno)

0,70

(mesečno)

[1] Cena za prvo triletje.

[2] Cena za drugo in tretje triletje.