Tečaji

KOLESARSKI IZPIT
Kolesarski izpit vključuje teorijo, spretnostno vožnjo na poligonu in spretnostno vožnjo po prometnih površinah. Teoretične vsebine učenci predelajo v 5. razredu znotraj rednega pouka pri predmetih naravoslovje in tehnika, družba in oddelčna skupnost. Spretnostno vožnjo na poligonu opravijo učenci pri urah športa, praktično pa spomladi v času po končanem pouku.

PLAVALNI TEČAJ ZA UČENCE 1. RAZREDA
Tečaj plavanja za učence 1. razreda bo organiziran v bazenu OŠ Šmartno v Litiji v dopoldanskem času. Tečaj traja šest šolskih ur. Na Zvezo športnih organizacij ter Zavod Planica bomo vložili zahtevek za financiranje tečaja in prevoza. Koordinatorica tečaja za 1. razred je Karla Oven.
Zaradi izrednih razmer v času koronavirusa v šolskem letu 2019/20 tečaj plavanja za učence 1. razreda ni bil izveden, izvedli ga bomo v šolskem letu 2020/21. Za izvedbo tečaja za 1. in 2. razred smo v OŠ Šmartno dobili pet dni in jih razdelili med vse učence, ki v preteklem letu niso obiskovali prilagajanja na vodo. Število ur, ki bodo realizirane, je šest.

PLAVALNI TEČAJ ZA UČENCE 3. RAZREDA V OKVIRU POUKA ŠPORTA
20-urni tečaj plavanja je v 3. razredu določen z učnim načrtom za pouk športa. Tečaj bomo organizirali v bazenu OŠ Šmartno v Litiji v dopoldanskem času. Urnik bo med izvajanjem plavalnega tečaja prilagojen. Termin tečaja je od 12. do 23. 10. 2020 v dopoldanskem času. Koordinatorja tečaja sta Martina Zajc in Robert Bregar.

Cilj tečaja je, da so po končanem tečaju vsi učenci prilagojeni na vodo in preplavajo 25 metrov. Tečaj izvajajo učitelji športa. Učenci imajo skladno s tem manjše število ur pouka ŠPO na teden, kot je določeno v predmetniku v preostalih tednih pouka. Tečaj je financiran s strani MIZŠ v višini 16,48 evra na učenca.

Pot znanja in dobrih odnosov.

Dostopnost