Šolsko tekmovanje Bober

Med 13. in 17. novembrom 2017 je na šoli potekalo šolsko tekmovanje iz računalniškega razmišljanja Bober.

Njegov glavni namen je povečati zanimanje učencev za računalništvo, saj je računalnik neizčrpen vir zanimivih logičnih problemov. Otroci spoznajo, da je razmišljanje in ustvarjalno reševanje problemov zanimivo in zabavno.

Tekmovalci od drugega do petega razreda so reševali naloge na papir, od šestega razreda naprej pa na računalnik. Šolskega tekmovanja se je na naši šoli udeležilo 130 učencev.

Prejemniki bronastih priznanj so:

  • Denis Berdajs, Brina Jurič Smrekar, Jaka Lavš, Lana Pevec, Melita Rus, Lana Samastur, Tristan Strojanšek, Enej Struna, Neža Turk,
  • Tobija Dimec, Julija Koželj, Živa Mavrin, Tia Sinic, Zoja Smole, Neža Zupančič,
  • Jure Koleša, Brina Šket, Matic Šteh, Isabela Strojanšek,
  • Luka Bogolin Rakar, Hana Koleša, Neža Koželj, Špela Mohar, Anže Novak, Erik Petan, Martin Pongrac, Maj Šmid,
  • Žak Grabljevec, Sergej Lazarević, Sara Pahar,
  • Petja Belc, Iva Košćak Mencin, Veronika Sreš,
  • Ana Adamlje, Miha Čebular, Benjamin Kutnar, Žiga Potokar, Katja Vencelj, Mirjam Zvonar,
  • Špela Hribar, Manca Koščak, Matija Kutnar, Ana Strah.

Naloge in rešitve preteklih tekmovanj si lahko ogledate na http://tekmovanja.acm.si/bober/naloge-rešitve