Knjižnično informacijsko znanje

Knjižnično informacijsko znanje je splošno znanje o informacijskih virih, njihovi izbiri in uporabi za določene namene. Cilji s predlaganimi vsebinami opredeljujejo raven informacijske pismenosti, ki naj bi jo obvladal vsak prebivalec za vstop v svet informacij, in možnosti za njeno razvijanje. Pomembni sestavni del je tudi knjižnični sistem z vrstami knjižnic, ki omogočajo aktivno vključevanje v vseživljenjsko učenje, družbeno dogajanje v skladu z zahtevami družbe in zanimanji posameznika.

Cilji in vsebine knjižničnih informacijskih znanj zajemajo obdobje od 1. do 9. razreda osnovne šole. Njihovemu izvajanju so namenjene štiri (4) pedagoške ure letno, kar pomeni 36 pedagoških ur v devetih letih šolanja. Vsebine in cilji tematskih sklopov se nadgrajujejo od 1. do 9. razreda osnovne šole.

Knjižnična informacijska znanja izvaja knjižničarka skupaj z učitelji drugih predmetnih področij ali samostojno.

V podporo razvijanju bralne kulture ter bralne in informacijske pismenosti se učenci vključujejo v projekt mednarodnega meseca šolskih knjižnic in v projekt slovenskega knjižnično-muzejskega kviza. Za branje navdušuje tudi Ferdova knjigobežnica v zunanji učilnici; letos pa se na šolski ravni pridružujemo tudi nacionalnemu mesecu skupnega branja (8. september-8. oktober 2018).