Poklicno usmerjanje

Ena izmed najpomembnejših odločitev v življenju posameznika je izbira poklica oziroma izobraževanja. Da bi pridobili kar največ dobrih informacij za naše učence in njihove starše, med drugimi rednimi aktivnostmi poklicnega usmerjanja (vprašalnik o poklicni poti, MFBT, timske konference, KIK …) organiziramo več predstavitev izobraževalnih programov srednjih šol, na katerih večinoma sodelujejo naši bivši učenci. Na predstavitve, ki so praviloma med tednom v popoldanskem času, povabimo zainteresirane učence višjih razredov in njihove starše.

V šolskem letu 2018/2019 v mesecu decembru oziroma januarju v okviru programa poklicne orientacije in poklicnega informiranja učencev višjih razredov osnovne šole načrtujemo na šoli izvedbo tržnice poklicev – predstavitev srednjih šol in njihovih izobraževalnih programov.

V januarju 2019 je z učenci zaključnega razreda načrtovan tudi obisk Informative, največje sejemske prireditve s področja izobraževanja, ki že nekaj let poteka na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

15. in 16. februarja 2019 bodo za učence na srednjih šolah organizirani informativni dnevi. Učenci 9. razreda v petek, 15. 2. 2019, nimajo rednega pouka.

Nadaljevali bomo tudi projekt Drugače o poklicih – ogled delovnih mest pri delodajalcih. S projektom, ki poteka v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje, se spodbuja seznanjanje šolajoče se mladine s poklicem v praksi, saj lahko takšna izkušnja bistveno pomaga pri odločanju o poklicni poti. Učenci, ki jih določena področja še posebej zanimajo, si s starši v popoldanskem času lahko organizirano ogledajo različna delovna mesta. Koncept poklicnega usmerjanja oziroma karierne orientacije bo izvajal Anton Linec.