Skoči na glavno vsebino

Varstvo vozačev

Varstvo vozačev je oblika vzgojnega dela z učenci, ki po pouku do prevoza domov potrebujejo varstvo.
Varstvo vozačev financira Občina Ivančna Gorica in je za učence brezplačno. Varstvo bo zagotovljeno od 11.55 do 13.45.

Za učence, ki se vozijo v šolo z avtobusom, bomo organizirali varstvo vozačev po končanem pouku do odhoda prvih šolskih avtobusov. Varstvo vozačev opravljajo razredne in predmetne učiteljice. Za nadzor učencev, ki odhajajo z avtobusom ob 13. uri, je zadolžen dežurni učitelj razredne stopnje. Za nadzor učencev, ki čakajo na avtobus ob 13.45 (praviloma so to učenci predmetne stopnje), mora na avtobusni postaji poskrbeti dežurni učitelj na predmetni stopnji.

Učenci morajo po končanem pouku oditi v prostor za varstvo vozačev. Učitelji v varstvu vodijo evidenco prisotnosti učencev, ki je podlaga za obvestila staršem o obisku njihovih otrok v varstvu.

Varstvo vozačev bo praviloma potekalo v učilnici 154.
Varstvo vozačev vodi in koordinira Veronika Zajc.

Dostopnost